Show simple item record

The administrative object

dc.contributor.advisorBeneš, Petrcs
dc.contributor.authorKučera, Filipcs
dc.date.accessioned2020-02-10T19:54:49Z
dc.date.available2020-02-10T19:54:49Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationKUČERA, F. Administrativní budova [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other126353cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184513
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem novostavby administrativní budovy. Administrativní budova se nachází v okrajové části města Znojma. Stavba je situovaná v zastavěném území, které je využíváno k bydlení a službám. Objekt je řešen jako samostatně stojící, v mírně svažitém území. Jedná se o čtyřpodlažní, podsklepený objekt, ukončený plochou střechou, který má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. V nadzemních podlažích se nachází kanceláře a jim přidružené prostory, zázemí pro zaměstnance a toalety. V třetím nadzemním podlaží se nachází terasa, pro pobyt zaměstnanců v letních měsících. V podzemním podlaží se nachází hromadná garáž s 20 parkovacími místy. Do jednotlivých podlaží je přístup pomocí hlavního schodiště a výtahu. Stavba je navržena jako železobetonový montovaný skelet a je založena na montovaných základových patkách ze železobetonu. Výplňové a vnitřní zdivo je navrženo ze stavebního systému Porotherm.cs
dc.description.abstractThe final thesis deals with design of new administrative object. The administrative object is located in edge part of Znojmo city. The building is situated in built-up area, which is used for housing and services. The building is accessible as a detached house on a slightly sloping territory. It is a four-storey house with a cellar, terminated by a warm flat roof, which has three-storey and basement. On the above ground floors are located offices and their associated spaces, staff facilities and toilets. On the third floor there is a terrace for employees’ stay in the summer months. On the third floor there is a collective garage with twenty parking spaces too. The individual floors are accessed via the main staircase and elevator. The building is designed as reinforced precast concreate frame and is based on prefabricated reinforced concrete foundation pads. The infill and internal wall are designed from the Porotherm building system.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAdministrativní budovacs
dc.subjectstavební systém Porothermcs
dc.subjectčtyřpodlažní objektcs
dc.subjectpodsklepenýcs
dc.subjectpodzemní garážecs
dc.subjectjednoplášťová plochá střechacs
dc.subjectterasacs
dc.subjectkancelářecs
dc.subjectmontovaný skeletcs
dc.subjectvýplňové zdivo.cs
dc.subjectAdministrative objecten
dc.subjectPorotherm building systemen
dc.subjectfour-storey buildingen
dc.subjecthouse with a cellaren
dc.subjectunderground garageen
dc.subjectwarm flat roofen
dc.subjectterraceen
dc.subjectofficesen
dc.subjectprecast concrete frameen
dc.subjectinfill wall.en
dc.titleAdministrativní budovacs
dc.title.alternativeThe administrative objecten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-01-28cs
dcterms.modified2020-02-10-18:11:03cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126353en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 21:19:58en
sync.item.modts2021.11.12 20:44:34en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeSedlák, Radekcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Ivan Moudrý, CSc. - místopředseda, Ing. Bc. Aneta Aya Hnízdilová - tajemník, Ing. arch. Aneta Krejsová - tajemník, Ing. Pavel Liška, Ph.D. - člen, Ing. Monika Manychová, Ph.D. - člen, Ing. Ondřej Fuciman, Ph.D. - člen, Ing. Jan Perla - člen, Ing. Věra Maceková, CSc. - člen,cs
but.defenceStudent prezentuje projekt administrativní budovy, prezentace obsahuje: Představení projektu - 4 podlaží, Znojmo, umístění na pozemku Situace stavby - přípojky, inž. sítě Dispozice objektu Konstrukční řešení - základové patky, keramické tvárnice Porotherm, zateplení ETICS, schodiště prefabrikované, prefabrikované průvlaky T a L, panely SPIROLL, ztužující prvky, plochá jednoplášťová střecha s klasickým pořadím vrstev, pochozí terasa s betonovými dlaždicemi, hlavní HI asfaltové pásy, snížení SV kazetovým podhledem s vedením instalací Vizualizace - sjezd do garáže, zpevněné plochy, parkování, barevné řešení fasády, terasa Otázky a připomínky oponenta: Specifikovat skladby parkovacích a zpevněných ploch Odvodnění parkovacích zpevněných ploch, likvidace srážkových vod Uložení komunálního odpadu Výkres základů - chybí liniová drenáž, šachty, prostupy Chybí revizní dvířka u instalačních šachet Volba plechové krytiny Hodnocení: B - Student s velmi dobrým přehledem zaujímal odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a velmi dobře reagoval i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record