Show simple item record

Office Building

dc.contributor.advisorMohelníková, Jitkacs
dc.contributor.authorNukeyeva, Assemcs
dc.date.accessioned2020-02-10T19:54:55Z
dc.date.available2020-02-10T19:54:55Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationNUKEYEVA, A. Administrativní budova [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other126385cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184545
dc.description.abstractDiplomová práce byla zpracována jako projektová dokumentace pro provedení stavby. Navrženým objektem je administrativní budova v Praze. Budova má 4 nadzemní a 1 podzemní podlaží. V nadzemních podlažích jsou umístěny kancelářské prostory, v podzemním podlaží byly navrženy garáže. Jako konstrukční systém byl zvolen železobetonový monolitický skelet s průvlaky.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis was prepared as a construction project documentation. The proposed building is an office building in Prague. The building has 4 above-ground floors and 1 underground floor. On the above-ground floors the office spaces are located, while the underground floor is designated as garages. Monolithic reinforced concrete skeleton with beams was chosen as the construction system.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAdministrativní budovacs
dc.subjectželezobetonový monolitický skeletcs
dc.subjectgarážecs
dc.subjectOffice buildingen
dc.subjectmonolithic reinforced concrete skeletonen
dc.subjectgaragesen
dc.titleAdministrativní budovacs
dc.title.alternativeOffice Buildingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-01-28cs
dcterms.modified2020-02-10-18:11:20cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126385en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 18:17:12en
sync.item.modts2021.11.12 17:43:33en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeSláma, Ludvíkcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Ivan Moudrý, CSc. - místopředseda, Ing. Bc. Aneta Aya Hnízdilová - tajemník, Ing. arch. Aneta Krejsová - tajemník, Ing. Pavel Liška, Ph.D. - člen, Ing. Monika Manychová, Ph.D. - člen, Ing. Ondřej Fuciman, Ph.D. - člen, Ing. Jan Perla - člen, Ing. Věra Maceková, CSc. - člen,cs
but.defenceStudentka předvedla prezentaci projektu administrativní budovy, která obsahuje: Lokalita - Praha Stodůlky, rovinatý pozemek, výměra 4500 m2, okolí pozemku, dostupnost MHD Popis objektu - 4NP, 1PP, obdélníkový tvar, venkovní parkoviště, monolitický žb, ztužující jádro, 3ramenné deskové prefabrikované schodiště, plochá jednoplášťová střecha, zdivo, okna předsazená s trojsklem, zpevněné plochy z betonové dlažby, v kanc prostorech plovoucí lamino, SDK příčky, suterénní stěna z vodonepropustného betonu -> bílá vana Dispoziční řešené 1PP - parkování, TZB, sklad 1NP - kuchyňka, zasedací místnost, kanceláře, WC, open space 2 a 3NP - tiskárny, kuchyňky, kanceláře, WC 4NP - kanceláře, open space, terasa pro volný čas Připomínky a otázky oponenta: Zdůvodnění údajů uvedených v STZ, např. pásem VN, odstraňování, dřevin atd v souvislosti s řešením tohoto objektu Ukládání dešťové vody - řešení retenční nádrže na dešťovku objemu 57 m3 zakreslení v projektu; odtok bude regulován Stavební jáma je zajištěna podzemními monolitickými stěnami Chybí katastrální situace či zakótování směrového osazení stavby vzhledem k hranicím pozemku V KS chybí zakreslení vrstevnic terénu, úpravy v okolí stavby, zakreslení přípojek sítí neúplné, nevhodné Odvodnění podlahy v garážích a sjezdu do garáží je neřešeno, vč. povrchové úpravy vjezdu Větrání místností v 1PP; chybí zakótování jednotlivých stání Vysvětlení účelu místnosti č 1.14 Šířka průchodu mezi předsíně a místností s pisoáry Výškové rozměry podest a mezipodest schodiště vzhledem k návrhu výšek jednotlivých stupňů uvedených v PD Vysvětlení nosného profilu pro předsazení okna navrženého v detailu Hodnocení: D - Na připomínky oponenta reagoval student přijatelným způsobem, na otázky položené členy komise k předložené práci odpovídal poněkud nejistě, některé z nich nebyl schopen zodpovědět zcela uspokojivě.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record