Show simple item record

Measurement of DC and EC motors characteristics

dc.contributor.advisorVondruš, Jiřícs
dc.contributor.authorChlebný, Radekcs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:17:05Z
dc.date.available2019-05-17T14:17:05Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationCHLEBNÝ, R. Měření charakteristik DC a EC motorků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other28205cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/18567
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá stejnosměrnými komutátorovými a elektricky komutovanými motory firmy Maxon motor AG. První část pojednává o jejich základních konstrukčních prvcích a věnuje se také vlastnostem těchto motorů jako je doba života, otáčkové vlastnosti, účinností a způsoby řízení. Práce se dále zabývá vlastnostmi, principem činnosti a konstrukcí vířivé brzdy. Dalším důležitým tématem je provedené vylepšení konstrukce dynamometru. Poslední část práce obsahuje samotné měření zadaných stejnosměrných komutátorových motorů Maxon RE a Maxon S, které jsou zatěžovány vířivou brzdou a závěrečné zhodnocení měření s porovnáním naměřených hodnot s údaji výrobce.cs
dc.description.abstractThe Bachelor thesis deals with commutator direct current motors and electronically commutated motors of company Maxon motor AG. The first part of its deals basic structural elements and focuses on the characteristics of these engines, such as lifetime, revolution properties, efficiency and control methods. The thesis deals with properties, principle of operation and construction of hysteresis brake. Another important theme is improved by the construction of the dynamometer. The last part contains the actual measurement of DC commutator motors assigned Maxon RE and Maxon S, which are loaded with hysteresis brake and final evaluation measurements comparing measured values with the data producer.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMaxon RE10cs
dc.subjectMaxon RE13cs
dc.subjectMaxon S-č.2322.980-53.235-200cs
dc.subjectMobac GMBH HB-3M-2cs
dc.subjectMobac GMBH HB-20M-2cs
dc.subjectmomentová charakteristikacs
dc.subjectproudová charakteristikacs
dc.subjectstrmostcs
dc.subjectmomentová konstantacs
dc.subjectotáčková konstantacs
dc.subjectmezní odpor vinutícs
dc.subjectsamonosné vinutícs
dc.subjectstejnosměrný komutátorový motorcs
dc.subjectstejnosměrný elektricky komutovaný motorcs
dc.subjectvířivá brzdacs
dc.subjectMaxon RE10en
dc.subjectMaxon RE13en
dc.subjectMaxon S-č.2322.980-53.235-200en
dc.subjectMobac GMBH HB-3M-2en
dc.subjectMobac GMBH HB-20M-2en
dc.subjecttorque characteristicsen
dc.subjectcurrent characteristicsen
dc.subjectspeed/torque gradienten
dc.subjecttorque constanten
dc.subjectspeed constanten
dc.subjectterminal resistenceen
dc.subjectself-windingen
dc.subjectcommutator direct current (DC) motoren
dc.subjectelectronically commutated (EC) motoren
dc.subjecthysteresis brakeen
dc.titleMěření charakteristik DC a EC motorkůcs
dc.title.alternativeMeasurement of DC and EC motors characteristicsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-16cs
dcterms.modified2010-07-13-11:45:16cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektronikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid28205en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.17 14:18:58en
sync.item.modts2019.05.19 01:20:34en
dc.contributor.refereeCipín, Radoslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record