Show simple item record

Household heating systems

dc.contributor.advisorBartošík, Tomášcs
dc.contributor.authorŠevčík, Ondřejcs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:17:06Z
dc.date.available2019-05-17T14:17:06Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationŠEVČÍK, O. Způsoby vytápění rodinného domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other30590cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/18608
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je ekonomické zhodnocení čtyř vybraných technologií používaných k vytápění a návrh otopné soustavy. Úvodní část se zabývá problematikou vytápění rodinného domu, druhy otopných soustav a vlivy na volbu otopné soustavy. Třetí kapitola pojednává o hlavních částech otopné soustavy. Jednotlivé prvky jsou charakterizovány a popsány. Mezi nejdůležitější části otopné soustavy patří zdroje tepla, které jsou rozděleny podle druhu paliva. Ve čtvrté kapitole jsou popsány další možnosti úsporných opatření, které snižují tepelné ztráty, a tedy i provozní náklady. Dále je zde zmínka o výši státních dotací. Pátá kapitola se zabývá zastoupením jednotlivých zdrojů, které se používají pro vytápění v rodinných domech. V poslední šesté kapitole je proveden výpočet tepelných ztrát konkrétního objektu. Z výpočtu tepelných ztrát dále vychází návrh podlahové a radiátorové otopné soustavy. Dále jsou pro objekt vybrány čtyři zdroje tepla (plynový kotel, tepelné čerpadlo, kotel na biomasu a elektrokotel s akumulační nádrží) a vypočítány pořizovací a provozní náklady. Závěr kapitoly je věnován ekonomické bilanci vybraných čtyř zdrojů tepla a jejich porovnání v návratnosti investic.cs
dc.description.abstractMain goals of this bachelor thesis are economic evaluation of four chosen technologies of heating, and heating system design. Introduction deals with problem of heating in a family house, types of heating systems and main influences affecting the choice of heating system. The third chapter discusses main components of heating systems. Each component of the system is characterized and described. The most important parts include heating source, which are divided by type of fuel. The fourth chapter describes other possibilities of austerity meassures, which reduce heat loss and heating costs. There is a mention about government subsidies. The fifth chapter shows the shares of different heating sources, that are used in residential houses. In the last chapter, the computation of heat loss in the particular object is done. Based on the heat loss computation floor and radiator heating system is proposed. Four heat sources are chosen for the object (gas boiler, heat pump, biomass boiler and electric boiler with acumulation tank) and the purchase and the operating costs are computed. Conclusion of the chapter is devoted to the economic balance of the four heat sources and their comparison in the return of investment.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectotopná soustavacs
dc.subjecttepelné čerpadlocs
dc.subjectkotel na peletycs
dc.subjectplynový kotelcs
dc.subjectelektrokotel s akumulační nádržícs
dc.subjecttepelné ztrátycs
dc.subjectpořizovací nákladycs
dc.subjectprovozní náklady.cs
dc.subjectheating systemen
dc.subjectheat pumpen
dc.subjectbiomass boileren
dc.subjectgas boileren
dc.subjectelectric boiler with acumulation tanken
dc.subjectheat lossen
dc.subjectpurchase costsen
dc.subjectoperating costs.en
dc.titleZpůsoby vytápění rodinného domucs
dc.title.alternativeHousehold heating systemsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-15cs
dcterms.modified2010-07-13-11:45:15cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid30590en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 21:58:27en
sync.item.modts2021.11.12 21:17:22en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeBok, Jaromírcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Antonín Matoušek, CSc. (předseda) prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Martin Paar, Ph.D. (člen) doc. Ing. Anton Beláň, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval svoji bakalářskou práci. Ing. Bartošík, jako vedoucí diplomové práce, seznámil komisi s hodnocením vedoucího práce a oponenta. Student správně odpověděl na otázky oponenta. V diskuzi odpověděl na všechny položené otázky pana doc. Matouška.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record