Show simple item record

HOUSE ON THE EDGE – Valašské Meziříčí, Sokolská Street

dc.contributor.advisorHybská, Bohumilacs
dc.contributor.authorJakubíková, Barboracs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:14:09Z
dc.date.available2019-05-17T14:14:09Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationJAKUBÍKOVÁ, B. DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2012.cs
dc.identifier.other52743cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/18617
dc.description.abstractPráce se zabývá nápravou poškozeného charakteru města. Kompaktním způsobem zastavuje rozlehlou parcelu na rozhraní historického centra a panelového sídliště. Nová zástavba je v souladu s členěním města. Doplňuje chybějící ulici a dodržuje uliční čáru. Skladebnost jednotlivých objektů vychází z měřítka domů na náměstí. Projekt nabízí městské bydlení různého typu. Komerční prostory v parteru. Nové domy tvoří bariéru, která uzavírá centrum. Průchody naopak umožňují procházet územím bez omezení.cs
dc.description.abstractRemediation of the damaged city character. Compact stopping large plot on the boundary of the historic center and prefab housing. The new development is consistent with the breakdown of the city. Completes the street and follows the street line. Compositional individual objects based on the scale of houses in the square. The project offers urban housing types. Commercial space in the pit. New homes are a barrier that closes the center. Passages contrary to navigate territory without restrictions.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectbydlení ve městěcs
dc.subjectbytový důmcs
dc.subjecthistorické centrumcs
dc.subjectpanelové sídlištěcs
dc.subjectValašské Meziříčícs
dc.subjectliving in the cityen
dc.subjectapartment buildingen
dc.subjecthistorical centeren
dc.subjectpanel housingen
dc.subjectValašské Meziříčíen
dc.titleDŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolskács
dc.title.alternativeHOUSE ON THE EDGE – Valašské Meziříčí, Sokolská Streeten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-05-21cs
dcterms.modified2012-05-22-18:20:10cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování III.cs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid52743en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 06:58:21en
sync.item.modts2020.03.31 05:11:53en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereeMusilová, Lenkacs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. arch. Jan Jehlík (předseda) Ing.arch. Petr Hlaváček (člen) Ing.arch. Josef Kiszka (člen) Ing. arch. Viktor Rudiš (člen) doc. Ing. Ivana Žabičková, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record