Show simple item record

Virtual Waiting Room Data Base Storage

dc.contributor.advisorKolář, Martincs
dc.contributor.authorSadloň, Matejcs
dc.date.accessioned2020-06-23T09:01:58Z
dc.date.available2020-06-23T09:01:58Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationSADLOŇ, M. Databázové úložiště virtuální čekárny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.cs
dc.identifier.other128049cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/187253
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190036
dc.description.abstractTato práce je součástí projektu zvaného virtuální čekáren. Jedná se o multiplatformní aplikaci která umožňuje uživatelům zajednat termín u některého z poskytovatelů bez potřeby osobního čekání v čekárně. Práce popisuje návrh a implementaci databáze, knižnice pro práci s touto databází a klienta pro správu poskytovatelů a čekáren. Pro tento účel byli použitý technologie jako MySQL, PHP a HTML.cs
dc.description.abstractThis thesis is part of project called Virtual Waiting Room. It is a cross-platform application which allows users to book a term with a provider without the need to personally wait in a waiting room. The thesis describes the design and implementation of database, library for work with this database, and a client for the administration of providers and waiting rooms. For this purpose, was used technologies such as MySQL, PHP and HTML.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdatabázecs
dc.subjectknihovnacs
dc.subjectklientská aplikacecs
dc.subjectPHPcs
dc.subjectMySQLcs
dc.subjectHTMLcs
dc.subjectXAMPPcs
dc.subjectMyISAMcs
dc.subjectInnoDBcs
dc.subjectdatabaseen
dc.subjectlibraryen
dc.subjectclient applicationen
dc.subjectPHPen
dc.subjectMySQLen
dc.subjectHTMLen
dc.subjectXAMPPen
dc.subjectMyISAMen
dc.subjectInnoDBen
dc.titleDatabázové úložiště virtuální čekárnycs
dc.title.alternativeVirtual Waiting Room Data Base Storageen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-16cs
dcterms.modified2020-05-10-16:12:52cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid128049en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 11:01:58en
sync.item.modts2020.06.23 10:03:07en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeBrejcha, Jancs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) Ing. Igor Szőke, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Komise hodnotila práci stupněm 4F, protože neobsahovala dostatečný rozbor tématu, adekvátní dokumentaci realizace a korektní testování. Student také nedokázal vyvrátit výtky oponenta a dostatečně odpovědět na jeho otázky. Komise shledala nedostatky práce natolik závažné, že se práci rozhodla hodnotit jako nevyhovující Otázky u obhajoby: Jakým způsobem byste řešil škálování stávajícího řešení na více strojů? Jakým způsobem byste zpřístupnil Vaše API v případě, že databáze poběží na jiném serveru, než hlavní aplikace? Berte v úvahu, že hlavní aplikace může být napsána i v jiném jazyce, než je napsána Vaše část.cs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record