Show simple item record

Sentiment Analysis for the Field of Computer Games

dc.contributor.advisorSmrž, Pavelcs
dc.contributor.authorBalajka, Pavelcs
dc.date.accessioned2020-06-23T08:09:22Z
dc.date.available2020-06-23T08:09:22Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationBALAJKA, P. Analýza postojů k počítačovým hrám [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other128091cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/187263
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/189782
dc.description.abstractPráce se zabývá analýzou postojů vyjadřovaných v příspěvcích uživatelů na sociálních sítích. Popisuje obecný systém, který byl pro uvedené účely vytvořen a specializován na oblast strategických počítačových her. Hlavní důraz je kladen na problémy získávání a analýzy dat ze sociálních sítí a zobrazení získaných výsledků uživateli. Jsou zmíněny jednotlivé etapy zpracování textu jako např. tokenizace a filtrace nepotřebných slov, za účelem efektivnější analýzy názorů a rozebírány metody strojového učení jako např. Decision Trees a Naive Bayes, a jejich použití. Dále je popsán návrh uvedeného systému a jeho následná implementace s vybranými částmi a metodami. Nakonec je provedeno srovnání výsledků testů analyzátoru provedených za různých podmínek.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with sentiment analysis extracted from opinions of users on social \mbox{networks}. It describes a general system that was created for presented purpose and specialised on the field of strategic computer games. In particular we unravel the problems of acquiring data from social networks, sentiment analysis and results presentation to the user. We mention particular ways of text processing e.g. tokenization and unnecessary word filtration, for purpose of more effective sentiment analysis and we mention machine learning methods e.g. Decision Trees and Naive Bayes, and their usage. Next we describe design of desired system and its implementation with chosen parts and methods. In the end we compare results of tests of sentiment analyzator done under various circumstances.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectanalýza sentimentucs
dc.subjectpočítačové hrycs
dc.subjectstrojové učenícs
dc.subjectzpracování přirozeného jazykacs
dc.subjectsentiment analysisen
dc.subjectcomputer gamesen
dc.subjectmachine learningen
dc.subjectnatural language processingen
dc.titleAnalýza postojů k počítačovým hrámcs
dc.title.alternativeSentiment Analysis for the Field of Computer Gamesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-13cs
dcterms.modified2020-05-10-16:13:23cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid128091en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:09:22en
sync.item.modts2020.06.23 09:36:22en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeOtrusina, Lubomírcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Jan M. Honzík, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (místopředseda) doc. RNDr. Michal Novák, Ph.D. (člen) Ing. Josef Strnadel, Ph.D. (člen) Ing. Igor Szőke, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Oponent hodnotil práci stupněm 4F, protože realizační výstup je nepoužitelný. Student nedokázal vyvrátit výtky oponenta. Komise shledala nedostatky práce natolik závažné, že se práci rozhodla hodnotit jako nevyhovující. Otázky u obhajoby: Proč jste v práci nepoužil SVM, lemmatizaci, POS tagging a další metody, které by pravděpodobně vedly ke zlepšení úspěšnosti celého systému? Můžete komisi popsat, proč jste trénoval klasifikátory na pouhých 190 tweetech, když jste jich měl k dispozici více než milion?cs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record