Show simple item record

LOD for GPUEngine

dc.contributor.advisorStarka, Tomášcs
dc.contributor.authorStaněk, Jancs
dc.date.accessioned2020-05-11T04:23:14Z
dc.date.available2020-05-11T04:23:14Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationSTANĚK, J. LOD pro GPUEngine [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other128115cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/187283
dc.description.abstractPři vykreslování 3D polygonálních modelů se objevují problémy s reprezentací na různých úrovních detailu. Vysoce detailní modely umístěné ve větší vzdálenosti od kamery trpí nežádoucím aliasingem plynoucím z hrubosti vzorkování jejich povrchu a vzhledem k zobrazené velikosti spotřebuje jejich vykreslení neúměrně velké množství času. Méně detailní modely naopak snižují vizuální kvalitu scény, pokud se vyskytují dostatečně blízko ke kameře. Tato práce se zabývá teorií a praktickými technikami pro řešení těchto problémů. Jsou zde rozebrány různá publikovaná řešení a jejich principy, a navržena a provedena implementace vybraných technik pro knihovnu GPUEngine.cs
dc.description.abstractThe representation of 3D polygonal model on several levels of available detail is a problem inherent in the process of rendering a scene. Highly-detailed models, if placed far from the camera, suffer from spatial aliasing that results from inadequate sampling of their surface, and require disproportionately large amount of time to render. Low-detailed models on the other hand reduce the visual quality of the scene when placed too near to the camera. This report delves in both the theory and the practical techniques used for solving these problems. It describes various published solutions and the principles behind them, and presents a design and an implementation of selected techniques for the GPUEngine library.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectÚroveň detailucs
dc.subjectLoDcs
dc.subjectGPUEnginecs
dc.subjectautomatizacecs
dc.subjectzpracování 3D modelů.cs
dc.subjectLevel of Detailen
dc.subjectLoDen
dc.subjectGPUEngineen
dc.subjectautomationen
dc.subjectprocessing of 3D models.en
dc.titleLOD pro GPUEnginecs
dc.title.alternativeLOD for GPUEngineen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-20cs
dcterms.modified2020-05-10-16:13:32cs
thesis.disciplinePočítačová grafika a multimédiacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid128115en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:22:30en
sync.item.modts2020.06.23 09:42:41en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeMilet, Tomášcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Jan Černocký (předseda) doc. Ing. Lukáš Burget, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Hradiš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Sedlák, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Smrčka, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Oponent hodnotil práci stupněm 4F, protože nebyly sploněny body 4) a 5) zadání. Rozsah technické zprávy dle názoru oponenta i komise nesplňuje minimální stanovené požadavky. Komise shledala nedostatky práce natolik závažné, že se práci rozhodla hodnotit jako nevyhovující. Otázky u obhajoby: Proč je práce krátká, nesplňuje zadání, ale zdrojové kódy jsou kvalitní?cs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record