Show simple item record

TOWNHOUSE ON THE WATERFRONT IN PŘEROV

dc.contributor.advisorMikulášek, Davidcs
dc.contributor.authorMiklová, Kamilacs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:09:32Z
dc.date.available2018-10-21T17:09:32Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationMIKLOVÁ, K. MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.cs
dc.identifier.other31650cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/18728
dc.description.abstractV mé bakalářské práci se zabývám návrhem městského domu na nábřeží v Přerově. Mým úkolem bylo najít vhodné řešení dostavby nároží při ulici Brabanská a Malá dlážka. Po mnoha úvahách jsem zvolila koncept dvou výškově rozdílných hmot, mezi kterými je atrium. V podzemních podlažích je parkování a technické zázemí budovy, v parteru se nachází restaurace a kino-kavárna. V dalších podlažích jsou kanceláře a byty. Použitý materiál je dřevo, kov, beton, sklo a barevné nátěry.cs
dc.description.abstractI deal with design of townhouse on the waterfront in Prerov in my bachelor´s thesis. The task is a finding of an optimal solution of the building on the corner of the streets Brabanska and Mala Dlazka. After many considerations I choose the concept : two vertical diverse forms, between these is atrium. On the undergroundfloors are parkingplaces and technical facilities. On the parterre are restaurant and cinema cafe. Upstairs are offices and flates. Applied materials are wood, iron, concrete, glass and coloured paints.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectbakalářská prácecs
dc.subjectměstský důmcs
dc.subjectarchitektonická studiecs
dc.subjectarchitekturacs
dc.subjectbachelor thesesen
dc.subjecttownhouseen
dc.subjectarchitectural studieen
dc.subjectarchitectureen
dc.titleMĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚcs
dc.title.alternativeTOWNHOUSE ON THE WATERFRONT IN PŘEROVen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-05-24cs
dcterms.modified2010-05-27-09:11:49cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování II.cs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid31650en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 13:59:29en
sync.item.modts2020.03.30 13:03:29en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereeBajger, Oldřichcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc.Ing.arch. Andrea Bacová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D. (člen) Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D. (člen) doc. Ing. arch. Karel Havliš (člen) doc. Ing. Ivana Žabičková, CSc. (člen)cs
but.defencePrezentace projektu, zodpovězené otázky oponenta. Návrh na cenu děkanacs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record