Show simple item record

Gesture-Based Human-Computer Interface

dc.contributor.advisorŠpaněl, Michalcs
dc.contributor.authorChaloupka, Jancs
dc.date.accessioned2020-06-23T08:01:06Z
dc.date.available2020-06-23T08:01:06Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationCHALOUPKA, J. Ovládání počítače gesty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other42553cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/187424
dc.description.abstractTato bakalářská práce pojednává o návrhu a implementaci jednoduchého rozhraní pro rozpoznávání gest rukou. Rozhraní slouží jako rozšíření aktuálních ovládacích prvků. Pro segmentaci gest je použit model barvy kůže, pro rozpoznání gest význačné body ruky (dlaň, prsty, konečky prstů). Navržené rozhraní je použito pro ovládání jednoduchého prohlížeče fotografií. Výsledná aplikace je schopna základních gest pro změnu velikost, rotaci, ukazování a kliknutí.cs
dc.description.abstractThis bachelor's thesis is about design and implementation of simple interface for hand gesture recognition. The interface is used as an extension of actual GUI elements. Skin color model is used for gesture segmentation, significant hand points (palm, fingers, fingertips) for gesture recognition. Designed interface is used for simple picture explorer controlling. Final application is capable of using simple gestures for scaling, rotation, pointing and click.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectrozpoznávání gestcs
dc.subjectOpenCVcs
dc.subjectpočítačové viděnícs
dc.subjectovládání počítače gestycs
dc.subjectwebkameracs
dc.subjectgesture recognitionen
dc.subjectOpenCVen
dc.subjectcomputer Visionen
dc.subjectgesture-based communication human-computer interactionen
dc.subjectwebcamen
dc.titleOvládání počítače gestycs
dc.title.alternativeGesture-Based Human-Computer Interfaceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-15cs
dcterms.modified2020-05-09-23:42:34cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid42553en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:01:06en
sync.item.modts2020.06.23 09:30:02en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeBeran, Vítězslavcs
dc.description.markEcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Jan Černocký (předseda) doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Martínek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Matoušek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm E. Otázky u obhajoby: Jak rozumíte pojmu "gesto"? Jak ve Vaší práci pracujete s časem (rychlost gest, apod.)? Jaké znáte metody pro detekci parametricky popsatelných objektů (přímka, kružnice) v obraze?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record