Show simple item record

Quadcopter Camera Utilization for Scene Context Monitoring in Outdoor Environment

dc.contributor.advisorBeran, Vítězslavcs
dc.contributor.authorBěl, Petrcs
dc.date.accessioned2020-06-23T08:04:50Z
dc.date.available2020-06-23T08:04:50Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationBĚL, P. Využití kamery kvadrokoptéry pro sledování kontextu scény ve venkovním prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other78532cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/187485
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací uživatelského rozhraní pro ovládání kvadrokoptéry mobilním zařízením. Nejdůležitějším aspektem návrhu je schopnost sledování scény kamerou nesenou kvadrokoptérou. Zvolené kritérium bylo řešeno ovládáním gesty kreslenými na displej zařízení, a tedy vypuštěním zbytných grafi ckých ovládacích prvků. Komfort sledování scény je zajištěn více módy letu za použití stejné sady gest. V práci je pro spojení robota s mobilním zařízením zvolena platforma Robot Operating System. Její přenesení na mobilní zařízení bylo uskutečněno knihovnou RosJava pro zvolený operační systém Android. Hlavním přínosem je vytvoření mobilní aplikace umožňující pilotovat kvadrokoptéru a pozorovat přenášený obraz z její kamery nerušený ovládacími prvky. Tato přednost je důležitá především pro zařízení s menšími displeji, jako jsou například chytré telefony.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with design and implementation of user interface for quadcopter control by mobile device. Most important design aspect is ability to scene monitoring by camera carried by quadcopter. Selected criterion was solved by control gestures drawn on device display, thus deletion of unnecessary graphical control elements. Comfort for scene monitoring is ensured by multiple  ight modes using same set of gestures. For purpose of connecting robot with mobile device in this work has been chosen platform Robot Operating System. Its transfer to mobile device was implemented by RosJava library for the selected operating system Android. Main contribution of this thesis is creation of mobile application which allows to pilot quadcopter and watch transmitted image from its camera not being disturbed by control elements. This advantage is most important for devices with smaller displays like smartphones.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectROScs
dc.subjectkvadrokoptéracs
dc.subjectřízení letu gestycs
dc.subjectAndroidcs
dc.subjectchytrý telefoncs
dc.subjectAscTec Pelicancs
dc.subjectRosJavacs
dc.subjectsledování scénycs
dc.subjectROSen
dc.subjectquadcopteren
dc.subjectgestures flight controlen
dc.subjectAndroiden
dc.subjectsmartphoneen
dc.subjectAscTec Pelicanen
dc.subjectRosjavaen
dc.subjectscene monitoringen
dc.titleVyužití kamery kvadrokoptéry pro sledování kontextu scény ve venkovním prostředícs
dc.title.alternativeQuadcopter Camera Utilization for Scene Context Monitoring in Outdoor Environmenten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-17cs
dcterms.modified2020-05-09-23:42:01cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid78532en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 19:59:10en
sync.item.modts2021.11.12 19:26:51en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeMaterna, Zdeněkcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Kunovský, CSc. (místopředseda) Ing. Tomáš Martínek, Ph.D. (člen) Ing. Karel Masařík, Ph.D. (člen) Ing. Petr Motlíček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Jaká byla dosažená obnovovací frekvence obrazu? Co ji ovlivňovalo a byla použitelná pro ovládání? Jak by bylo možné řešit současné ovládání směru letu a natočení kamery? Jak by bylo možné vylepšit sledování objektu ve scéně? cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record