Show simple item record

Detection of Slow HTTP DoS Attacks

dc.contributor.advisorBartoš, Václavcs
dc.contributor.authorJakubíček, Patrikcs
dc.date.accessioned2020-05-13T22:56:23Z
dc.date.available2020-05-13T22:56:23Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationJAKUBÍČEK, P. Detekce pomalých DoS útoků na HTTP [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other79997cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/187506
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá detekcí Slowloris útoku. Na základě poznatků je vytvořen detekční modul pro systém Nemea, který provádí detekci útoku pomocí záznamů o tocích. Testováním bylo ověřeno, že modul dokáže pracovat v reálném provozu a poměrně úspěšně detekovat Slowloris útok.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the detection of Slowloris attack. Based on the findings a detection module for Nemea system is implemented. It analyzes flow records and performs attack detection. Tests have verified that the module can work in real deployment and detect Slowloris attack quite successfully.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSlow HTTP DoScs
dc.subjectslowloriscs
dc.subjectDoScs
dc.subjectNemeacs
dc.subjectdetekce útokucs
dc.subjectsíťové útokycs
dc.subjectSlow HTTP DoSen
dc.subjectslowlorisen
dc.subjectDoSen
dc.subjectNemeaen
dc.subjectattack detectionen
dc.subjectnetworks attacksen
dc.titleDetekce pomalých DoS útoků na HTTPcs
dc.title.alternativeDetection of Slow HTTP DoS Attacksen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-18cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:49cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid79997en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 12:59:45en
sync.item.modts2021.11.12 12:03:52en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeKováčik, Michalcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Švéda, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (místopředseda) Ing. Petr Matoušek, Ph.D., M.A. (člen) Ing. Aleš Smrčka, Ph.D. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " C ". Otázky u obhajoby: Jak by bylo možné zlepšit spolehlivost detekce zejména v případech 1 a 4 uvedených v tabulce 7.3? Byli na síti detekovány nějaké reálné útoky? Přibližte označování záznamů o tocích hodnotami 1-5. Bylo by možné tohle označovaní zjednodušit na méně stavů bez narušení spolehlivosti detekce?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record