Show simple item record

Methods for Optimization of Web Spotters - SEO and SEM

dc.contributor.advisorBartík, Vladimírcs
dc.contributor.authorBartek, Tomášcs
dc.date.accessioned2020-05-13T22:56:57Z
dc.date.available2020-05-13T22:56:57Z
dc.date.created2007cs
dc.identifier.citationBARTEK, T. Metody optimalizace webových vyhledávačů - SEO a SEM [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2007.cs
dc.identifier.other14898cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/187528
dc.description.abstractTato práce se zabývá optimalizací stránek pro vyhledávače, a metodami, které umožní umístění stránky na výhodných pozicích. Podstatou úspěchu optimalizace webových stránek je kombinace a spojení několika základních pravidel. Jedná se tedy o srovnání výhod různých způsobů navigace a tvorby menu, optimalizace rychlosti načítání stránek, optimalizace textů na základě zvolených klíčových slov, zásady volby klíčových slov, umísťování prvků na stránkách, také srovnání designových, marketingových a uživatelských hledisek tvorby webových stránek. Nejdříve se zaměřím na rozdíl mezi katalogy a fulltextovými vyhledávači, jejich historický vývoj a součastné podíly jednotlivých vyhledávačů na našem trhu. Následně se budu věnovat předpokladům pro optimalizaci z hlediska zdrojového kódu a programovacích jazyků, které se používají na webových stránkách.  Dále se budu věnovat metodám optimalizace obsahu stránek, i těmi, které vyhledávače označují za zakázané. Výsledná implementace je vytvořena v jazyce PHP.cs
dc.description.abstractThis work concerns optimalization of web pages for finders in the way that the web pages could be placed on best positions. The key of success for optimalization of web pages is the combination of some basic rules. The comparison of advantages of different ways of navigation and creation of menu, speed optimalization of pages loading, texts optimalization with the help of chosen key words, principles of choosing the key words, item placing on web pages and comparison of design, marketing and custom view of making the web pages. First of all, we will look on the difference between catalogues and full text finders, their historical development and current ratio of finders on our market. Subsequently we will describe the presumptions for optimalization from the resource code and programming languages point of view, which are used on web pages. The most important part of our interest is the optimalization methods of web pages content and also the methods which are considered as forbidden. The final implementation is made in PHP language.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPageRankcs
dc.subjectPHPcs
dc.subjectJavaScriptcs
dc.subjectS-rankcs
dc.subjectkatalogcs
dc.subjectvyhledávačcs
dc.subjectHTMLcs
dc.subjectCSScs
dc.subjectPageRanken
dc.subjectPHPen
dc.subjectJavaScripten
dc.subjectS-ranken
dc.subjectcatalogen
dc.subjectSearch engineen
dc.subjectHTMLen
dc.subjectCSSen
dc.titleMetody optimalizace webových vyhledávačů - SEO a SEMcs
dc.title.alternativeMethods for Optimization of Web Spotters - SEO and SEMen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2007-06-18cs
dcterms.modified2020-05-09-23:40:30cs
thesis.disciplineVýpočetní technika a informatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid14898en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.14 00:56:57en
sync.item.modts2020.05.14 00:16:37en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeBurget, Radekcs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record