Show simple item record

Simulation of Collision Handling Based on Physical Model

dc.contributor.advisorPečiva, Jancs
dc.contributor.authorMaštera, Petrcs
dc.date.accessioned2020-06-02T07:03:50Z
dc.date.available2020-06-02T07:03:50Z
dc.date.createdcs
dc.identifier.citationMAŠTERA, P. Simulace kolizí na základě fyzikálního modelu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .cs
dc.identifier.other14903cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/187530
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá řešením kolizí mezi objekty scény a následným vyhodnocením těchto kolizí na základě fyzikálního modelu. Implementace všech aplikací a algoritmů je provedena v prostředí Win32 ve Visual Studiu v programovacím jazyce C++ s využitím grafické knihovny OpenGL a nadstavby Open Inventor. K práci je přiložena pomocná aplikace zabývající se výpočtem fyzikálních veličin. V demonstračních aplikacích jsou implementovány algoritmy pro detekci a vyhodnocení kolizí výbuchem, jednoduchým a fyzikálním odrazem na základě fyzikálních vzorců a vztahů. V hlavní demonstrační aplikaci "průlet tunelem" je implementován jednoduchý herní engine. Součástí práce je diskuse objevujících se problémů s případným návrhem řešení.cs
dc.description.abstractThis MSc Thesis focuses on the collision detection between scene objects and consequent resolution of such collisions on the basis of physical model. The implementation of all the applications and algorithms is achieved in Win32 environment in Visual Studio using the programming language C++; it also employs the graphical library Open Inventor based on OpenGL. The work also includes additional application for the calculation of physical values. The demo applications involve algorithms for detection and resolution of explosive collision by the use of a simple and physical reflection on the basis of physical formulas and relationships. The main demo application called "tunnel transit" incorporates a simple game engine. The thesis also includes a discussion over the aroused problems with collision solving and some suggestions how to overcome them.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDetekce kolizícs
dc.subjectvyhodnocování kolizícs
dc.subjectjednoduchý odrazcs
dc.subjectjednoduché vyhodnocení kolizecs
dc.subjectfyzikální odrazcs
dc.subjectfyzikální vyhodnocení kolizecs
dc.subjectsrážka pevných tělescs
dc.subjectmatice momentu setrvačnostics
dc.subjecttěžiště tělesacs
dc.subjectOpen Inventorcs
dc.subjectC++.cs
dc.subjectCollision detectionen
dc.subjectcollision resolutionen
dc.subjectsimple reflectionen
dc.subjectsimple collision resolutionen
dc.subjectphysical reflectionen
dc.subjectphysical collision resolutionen
dc.subjectcollision of rigid bodiesen
dc.subjectinertia tensoren
dc.subjectcentre of massen
dc.subjectOpen Inventoren
dc.subjectC++.en
dc.titleSimulace kolizí na základě fyzikálního modelucs
dc.title.alternativeSimulation of Collision Handling Based on Physical Modelen
dc.typeTextcs
dcterms.modified2020-05-09-23:40:15cs
thesis.disciplineVýpočetní technika a informatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid14903en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.02 09:03:50en
sync.item.modts2020.06.02 08:27:09en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeKadlec, Jaroslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record