Show simple item record

Genomic Data Mining Techniques

dc.contributor.advisorBurgetová, Ivanacs
dc.contributor.authorJaša, Petrcs
dc.date.accessioned2020-05-13T22:56:59Z
dc.date.available2020-05-13T22:56:59Z
dc.date.created2007cs
dc.identifier.citationJAŠA, P. Techniky pro získávání dat v genomice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2007.cs
dc.identifier.other15207cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/187547
dc.description.abstractTato práce si v první řadě klade za cíl představit některé běžné techniky pro získávání dat v genomice a v další řadě naimplementovat vlastní algoritmus vycházející z originální verze algoritmu BLAST jako zástupce zmíněných technik. Práce se konkrétně zaměřuje na DNA sekvence, které v sobě uchovávají genetickou informaci, jež je předlohou živých organismů. Pro rozluštění této informace se používá řada technik. Tento text popisuje algoritmus Fasta a algoritmy rodiny BLAST. Pomocí těchto algoritmů je možné získat o sekvencích DNA, u kterých je známá pouze jejich primární struktura, mnoho důležitých informací. Princip algoritmů spočívá v zarovnání jedné vzorové sekvence DNA, ze které chceme získat informace, s mnoha sekvencemi uloženými v databázi. Ze zarovnání je pak možné u vzorové sekvence, na základě míry její podobnosti se sekvencemi databáze, stanovit s určitou pravděpodobností mnoho různých vlastností.cs
dc.description.abstractFirst of all, this thesis sets itself a goal to introduce some common technics for datamining in genomics and as a next step to implement own algorithm like algorithm BLAST. In the concrete, this work is pointed to sequences of DNA. The DNA sequence contains in itself genetic information, which is template for living organism. For explanation this information can be used number of technics. This paper describes algorithm Fasta and algorithms from BLAST family. With these algorithms, it is possible to gain a lot of important information even about such DNA sequences, where only primary structure is known. Principle of these algorithms is based on alignments of one query sequence, which we want to obtain some information from, with many sequences stored in database. According to result alignment, it is possible to determine many features of the query sequence.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBLASTcs
dc.subjectFastacs
dc.subjectDNAcs
dc.subjectRNAcs
dc.subjectsekvence DNAcs
dc.subjectnukleotidcs
dc.subjectbázecs
dc.subjectadenosincs
dc.subjectcytosincs
dc.subjectguanincs
dc.subjecttymincs
dc.subjectdynamické programovánícs
dc.subjectporovnánícs
dc.subjectzarovnánícs
dc.subjectvyhledávánícs
dc.subjectBLASTen
dc.subjectFastaen
dc.subjectDNAen
dc.subjectRNAen
dc.subjectsequence of DNAen
dc.subjectnucleotiden
dc.subjectbaseen
dc.subjectadenosineen
dc.subjectcytosineen
dc.subjectguanineen
dc.subjectthymineen
dc.subjectdynamic programmingen
dc.subjectcomparisonen
dc.subjectalignmenten
dc.subjectsearchingen
dc.titleTechniky pro získávání dat v genomicecs
dc.title.alternativeGenomic Data Mining Techniquesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2007-06-19cs
dcterms.modified2020-05-09-23:39:41cs
thesis.disciplineInformační systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid15207en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.14 00:56:59en
sync.item.modts2020.05.14 00:29:29en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeKřivka, Zbyněkcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record