Show simple item record

Principles of the Wireless Standards Security

dc.contributor.advisorOčenášek, Pavelcs
dc.contributor.authorVokál, Martincs
dc.date.accessioned2020-05-13T22:57:01Z
dc.date.available2020-05-13T22:57:01Z
dc.date.created2007cs
dc.identifier.citationVOKÁL, M. Principy zabezpečení bezdrátových standardů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2007.cs
dc.identifier.other15222cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/187553
dc.description.abstractPočítačové sítě jsou v rámci organizace IEEE normalizovány výborem 802, jehož součástí je v současnosti šest pracovních skupin vyvíjejících specifikace pro bezdrátové komunikace. Těmi jsou IEEE 802.11 pro bezdrátové lokální sítě, IEEE 802.15 pro bezdrátové osobní sítě, IEEE 802.16 pro bezdrátové metropolitní sítě, IEEE 802.20 pro mobilní širokopásmový přístup, IEEE 802.21 pro vertikální handover a IEEE 802.22 pro bezdrátové regionální sítě. Diplomová práce se zaměřuje na bezpečnostní analýzu jednotlivých standardů, uvádí hrozby, zranitelná místa, aktuální bezpečnostní opatření a provádí vzájemné srovnání bezdrátových norem z bezpečnostního hlediska s vyzdvižením vlastností specifických pro danou oblast. Závěr práce je věnován celkovému zhodnocení projektu, jeho přínosům a možnostem dalšího vývoje ve formě navazujících studií.cs
dc.description.abstractComputer networks are in the scope of the IEEE organization normalized by the 802 board which currently comprises six working groups for wireless communications. IEEE 802.11 for wireless local area networks, IEEE  802.15 for wireless personal area networks, IEEE 802.16 for wireless metropolitan area networks, IEEE 802.20 for mobile broadband wireless access, IEEE 802.21 for media independent handover and IEEE 802.22 for wireless regional area networks. This master's thesis focuses on a security analysis of particular standards, describes threats, vulnerabilities, current security measures and mutually compares wireless specifications from a security point of view. The conclusion is devoted to overall evaluation of the project, to its contributions, possible enhancements and continuation in the form of consequential studies.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectbezpečnostcs
dc.subjectstandardcs
dc.subjectIEEEcs
dc.subjectbezdrátová komunikacecs
dc.subjectbezdrátová lokální síťcs
dc.subjectbezdrátová osobní síťcs
dc.subjectbezdrátová metropolitní síťcs
dc.subjectmobilní širokopásmový přístupcs
dc.subjectvertikální handovercs
dc.subjectbezdrátová regionální síťcs
dc.subjectWLANcs
dc.subjectWPANcs
dc.subjectWMANcs
dc.subjectMBWAcs
dc.subjectMIHcs
dc.subjectWRANcs
dc.subjectIEEE 802.11cs
dc.subjectIEEE 802.15cs
dc.subjectIEEE 802.16cs
dc.subjectIEEE 802.20cs
dc.subjectIEEE 802.21cs
dc.subjectIEEE 802.22cs
dc.subjectWi-Fics
dc.subjectBluetoothcs
dc.subjectWiMediacs
dc.subjectZigBeecs
dc.subjectWiMaxcs
dc.subjectMobile-Fics
dc.subjectsecurityen
dc.subjectstandarden
dc.subjectIEEEen
dc.subjectwireless securityen
dc.subjectwireless local area networken
dc.subjectwireless personal area networken
dc.subjectwireless metropolitan area networken
dc.subjectmobile broadband wireless accessen
dc.subjectmedia independent handoveren
dc.subjectwireless regional area networken
dc.subjectWLANen
dc.subjectWPANen
dc.subjectWMANen
dc.subjectMBWAen
dc.subjectMIHen
dc.subjectWRANen
dc.subjectIEEE 802.11en
dc.subjectIEEE 802.15en
dc.subjectIEEE 802.16en
dc.subjectIEEE 802.20en
dc.subjectIEEE 802.21en
dc.subjectIEEE 802.22en
dc.subjectWi-Fien
dc.subjectBluetoothen
dc.subjectWiMediaen
dc.subjectZigBeeen
dc.subjectWiMaxen
dc.subjectMobile-Fien
dc.titlePrincipy zabezpečení bezdrátových standardůcs
dc.title.alternativePrinciples of the Wireless Standards Securityen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2007-06-20cs
dcterms.modified2020-05-09-23:39:51cs
thesis.disciplinePočítačové systémy a sítěcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid15222en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.14 00:57:01en
sync.item.modts2020.05.14 00:24:09en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeRyšavý, Ondřejcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record