Show simple item record

Network Traffic Simulation and Generation

dc.contributor.advisorKorček, Pavolcs
dc.contributor.authorMatoušek, Jiřícs
dc.date.accessioned2020-05-13T22:57:32Z
dc.date.available2020-05-13T22:57:32Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationMATOUŠEK, J. Network Traffic Simulation and Generation [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other42538cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/187596
dc.description.abstractS rozvojem počítačových sítí umožnujících přenosy dat rychlostí 10 Gb/s a vyšší roste také potřeba vývoje nových síťových zařízení schopných pracovat na takovýchto rychlostech. Nově vyvinutá síťová zařízení je třeba před jejich nasazením do reálného provozu podrobit důkladnému testování, které se provádí pomocí přehrávání uměle vytvořeného nebo dříve zachyceného síťového provozu na lince vedoucí k testovanému zařízení, to vše také na maximální rychlosti linky. Současná testovací zařízení buď nejsou dostatečně výkonná, nebo kromě svého vysokého výkonu vynikají také vysokou cenou. Cílem této diplomové práce je tedy navrhnout hardwarově akcelerovanou aplikaci schopnou generování a přehrávání síťového provozu rychlostí 10 Gb/s. Pro akceleraci aplikace je použita karta COMBOv2 společně s platformou NetCOPE. Architektura navržené aplikace je modulární, což umožňuje s výhodou využít jednotlivé části aplikace pro implementaci různých funkcí. Mezi ty patří generování syntetického IPv4 nebo IPv6 provozu a dále pak přehrávání dříve zachyceného síťového provozu uloženého v paměti počítače. Generovaná i přehrávaná síťová data jsou vysílána do sítě rychlostí 10 Gb/s, přičemž na výstupu je možné omezit přenosovou rychlost až na hodnotu 1 Mb/s. V závěru práce je provedeno srovnání vlastností implementované aplikace s generátorem paketů implementovaným na platformě NetFPGA, které vyznívá příznivěji pro popisovanou aplikaci.cs
dc.description.abstractDevelopment of computer networks able to operate at the speed of 10 Gb/s imposes new requirements on newly developed network devices and also on a process of their testing. Such devices are tested by replaying synthetic or previously captured network traffic on an input link of the tested device. We must be able to perform both tasks also at full wire speed. Current testing devices are either not able to operate at the speed of 10 Gb/s or they are too expensive. Therefore, the aim of this thesis is to design and implement a hardware accelerated application able to generate and replay network traffic at the speed of 10 Gb/s. The application is accelerated in the FPGA of the COMBOv2 card and it also utilizes the NetCOPE platform. Architecture of the application is modular, which allows easy implementation of different modes of operation. The application implements both capturing and replaying network traffic at full wire speed, but traffic can be limited to a specified value of bitrate at the output. The thesis is concluded by a comparison of the implemented application and the packet generator implemented on the NetFPGA platform. According to this comparison, the implemented application is better than the NetFPGA packet generator.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectgenerátor paketůcs
dc.subjectpřehrávání síťového provozucs
dc.subjectIPv6cs
dc.subjectNetCOPEcs
dc.subjectCOMBOv2cs
dc.subjectpseudonáhodná číslacs
dc.subject10 Gigabit Ethernetcs
dc.subjectpacket generatoren
dc.subjectnetwork traffic replayingen
dc.subjectIPv6en
dc.subjectNetCOPEen
dc.subjectCOMBOv2en
dc.subjectpseudo-random numbersen
dc.subject10Gigabit Etherneten
dc.titleNetwork Traffic Simulation and Generationcs
dc.title.alternativeNetwork Traffic Simulation and Generationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-22cs
dcterms.modified2020-05-09-23:42:32cs
thesis.disciplineMatematické metody v informačních technologiíchcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid42538en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 11:07:23en
sync.item.modts2020.06.23 10:34:07en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeKořenek, Jancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Hrubý, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Petr Peringer (člen) Doc. Ing. Viera Rozinajová, Ph.D. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby: Jak obtížné by bylo aplikaci rozšířit o generování síťových paketů s tím, že by bylo možné nastavovat rychlost odesílání na úrovní jednotlivých síťových toků? Plánujete aplikaci rozšířit o uživatelské rozhraní (GUI)?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record