Show simple item record

Artificial Intelligence for Game Playing

dc.contributor.advisorSmrž, Pavelcs
dc.contributor.authorKučírek, Tomášcs
dc.date.accessioned2020-05-13T22:57:39Z
dc.date.available2020-05-13T22:57:39Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationKUČÍREK, T. Umělá inteligence pro hraní her [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.cs
dc.identifier.other78473cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/187624
dc.description.abstractArimaa je strategická desková hra pro dva hráče. Byla navržena tak, aby byla jednoduchá pro živé hráče, ale složitá pro počítače. Cílem této diplomové práce je návrh a tvorba programu s prvky umělé inteligence, který by v Arimě dokázal porazit živého hráče. Návrh aplikace probíhal zejména ve třech klíčových částech: hodnocení rozestavení, generování tahů a prohledávání. Program byl spuštěn na herním serveru, kde dokázal porazit řadu botů i živých hráčů.cs
dc.description.abstractArimaa is a strategic board game for two players. It was designed to be simple for human players and difficult for computers. The aim of this thesis is to design and implement the program with features of the artificial intelligence, which would be able to defeat human players. The implementation was realized in the three key parts: evaluation position, generation of moves and search. The program was run on the game server and defeated many bots as well as human players.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectArimaacs
dc.subjectumělá inteligencecs
dc.subjecthodnotící funkcecs
dc.subjectgenerování tahůcs
dc.subjectořezávání tahůcs
dc.subjectdeskové hry na počítačics
dc.subjectbitboardcs
dc.subjectArimaaen
dc.subjectartificial intelligenceen
dc.subjectevaluation functionen
dc.subjectgeneration movesen
dc.subjectpruning moveen
dc.subjectboard games on the computeren
dc.subjectbitboarden
dc.titleUmělá inteligence pro hraní hercs
dc.title.alternativeArtificial Intelligence for Game Playingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-21cs
dcterms.modified2020-05-09-23:41:03cs
thesis.disciplineInteligentní systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid78473en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 14:16:18en
sync.item.modts2021.11.10 12:59:24en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeŠperka, Svatoplukcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Hrubý, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Jaké jsou přesně Vaše přínosy do Vámi implementované strategie ? V technické zprávě říkáte, že např. bodová hodnocení u hodnotící funkce přebíráte z literatury. Transposition tables jste zavrhl z důvodu velké paměťové náročnosti. Jaká je přibližně paměťová náročnost hashovací tabulky, ve které ukládáte prozkoumaná rozestavení ?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record