Show simple item record

Multi-Label Classification of Text Documents

dc.contributor.advisorBartík, Vladimírcs
dc.contributor.authorPrůša, Petrcs
dc.date.accessioned2020-05-13T22:57:41Z
dc.date.available2020-05-13T22:57:41Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationPRŮŠA, P. Multi-label klasifikace textových dokumentů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.cs
dc.identifier.other79064cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/187635
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá automatickou klasifikací textových dokumentů. Jsou zde vysvětleny základní pojmy a problémy dolování z textu. Práce vysvětluje pojem shlukování a ukazuje několik základních algoritmů shlukování. Je zde ukázáno i několik metod klasifikace a podrobně je rozebrána vybraná metoda matrix regression. Dále byla navrhnuta a implementována aplikace používající ke klasifikaci matrix regression. Provedené experimenty byly zaměřeny na normalizaci a prahování.cs
dc.description.abstractThe master's thesis deals with automatic classifi cation of text document. It explains basic terms and problems of text mining. The thesis explains term clustering and shows some basic clustering algoritms. The thesis also shows some methods of classi fication and deals with matrix regression closely. Application using matrix regression for classifi cation was designed and developed. Experiments were focused on normalization and thresholding.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDolování z datcs
dc.subjectdolování z textucs
dc.subjectklasifikacecs
dc.subjectmatrix regressioncs
dc.subjecttextový dokumentcs
dc.subjectshlukovánícs
dc.subjectstrojové učenícs
dc.subjectprahovánícs
dc.subjectnormalizacecs
dc.subjectTF-IDF.cs
dc.subjectData miningen
dc.subjecttext miningen
dc.subjectclassificationen
dc.subjectmatrix regressionen
dc.subjecttext documenten
dc.subjectclusteringen
dc.subjectmachine learningen
dc.subjectthresholdingen
dc.subjectnormalizationen
dc.subjectTF-IDF.en
dc.titleMulti-label klasifikace textových dokumentůcs
dc.title.alternativeMulti-Label Classification of Text Documentsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-18cs
dcterms.modified2020-05-09-23:43:25cs
thesis.disciplineInformační systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid79064en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 11:08:06en
sync.item.modts2020.06.23 10:28:53en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeOčenášek, Pavelcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Petr Hanáček (místopředseda) doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) Prof. Ing. Pavol Návrat, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Zbořil, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm dobře. Otázky u obhajoby: Jaký formát vstupních dat je podporován Vaší aplikací? Proč jste si zvolil zrovna tento formát dat? Je možné Vaši aplikaci použít i na klasifikaci textových dokumentů v jiném jazyce než jste testoval (např. v češtině)?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record