Show simple item record

Synthesis and Detection of Color Markers for Augmented Reality

dc.contributor.advisorHerout, Adamcs
dc.contributor.authorBeťko, Petercs
dc.date.accessioned2020-05-13T22:57:46Z
dc.date.available2020-05-13T22:57:46Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationBEŤKO, P. Generování a detekce barevných markerů pro rozšířenou realitu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other79320cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/187651
dc.description.abstractTato diplomová práce navazuje na výzkum v oblasti použití uniformních polí markerů pro rozšířenou realitu a doplňuje ho o možnost generování barevných polí markerů založených na obrazové předloze. Práce popisuje základy rozšířené reality a detailně vysvětluje postupy z článku Uniform Marker Fields. Dále je představen program na generování barevných polí markerů a nástroj na jejich detekci a vyhodnocení úspěšnosti. Práce dále prezentuje studii stálosti barev v procesu tisku a snímání. Tato studie byla vytvořena nad rámec zadání práce a získané poznatky mohou být použity i v obecnějších aplikacích využívajících barvu na kódování informace. Na závěr je popsáno začlenění poznatků do programu na generování polí markerů a z toho plynoucí zvýšení úspěšnosti detekce.cs
dc.description.abstractThis master's thesis emerges from the research in the field of uniform marker fields for augmented reality and broadens it by the possibility of generating colored marker fields based on arbitrary pictures. The thesis describes basics of augmented reality and explains the ideas from the Uniform Marker Fields paper. Presented is a program for generating colored marker fields as well as a tool for detecting markers and evaluating success rate of the detection. In addition, the work proposes a study of color constancy in the process of printing and recording. This study exceeds the scope of the requirements for this master's thesis; the knowledge can be used in arbitrary applications that use colors to code information. Finally, the integration of the knowledge into the marker field generating algorithm and resulting improvement of detection success rate are discussed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectrozšířená realitacs
dc.subjectARcs
dc.subjectmarkercs
dc.subjectUniform Marker Fieldscs
dc.subjectstálost barevcs
dc.subjectaugmented realityen
dc.subjectARen
dc.subjectmarkeren
dc.subjectUniform Marker Fieldsen
dc.subjectcolor constancyen
dc.titleGenerování a detekce barevných markerů pro rozšířenou realitucs
dc.title.alternativeSynthesis and Detection of Color Markers for Augmented Realityen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-17cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:11cs
thesis.disciplinePočítačová grafika a multimédiacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid79320en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:17:45en
sync.item.modts2020.06.23 09:00:55en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeSzentandrási, Istváncs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Dr. Ing. Pavel Zemčík (předseda) prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (místopředseda) prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (člen) Mgr. Ing. Pavel Očenášek, Ph.D. (člen) Ing. Josef Strnadel, Ph.D. (člen) Doc. Ing. Valentino Vranić, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A (výborně). Otázky u obhajoby: Pri generovaní markerov používate YUV farebný model. Ktoré ďalšie farebné modely si myslíte, že by boli vhodné pre generovanie markerov? Nebolo by výhodnejšie použit rovnaký farebný model pri detekcii a generovaní markerov? Aké zmeny by bolo treba spraviť v aplikácii pre vyhodnotenie úspešnosti detekcie dvojic (Obrázok 5.10), ak by sme chceli použiť iné farebné modely?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record