Now showing items 124-143 of 166

 • Simulace líných konečných automatů 

  Vrábel, Lukáš
  Táto bakalárska práca popisuje matematický model lenivého konečného automatu a implementáciu jednoduchého simulačného programu postaveného na základoch tohoto automatu, ktorý demonštruje možnosti daného modelu. Taktiež sa ...
 • Simulátor železničního stavědla 

  Hovorka, Bedřich
  Stavědlo je dispečerské zařízení pro řízení dopravy. Dispečer určuje nastavováním výhybek a semaforů cestu vlakům. V této práci se zabývám návrhem a výstavbou základu simulátoru takového zařízení v jazyce Java. Nastudoval ...
 • Sledování paprsku v reálném čase 

  Blecha, Vít
  Ve své práci se zabývám metodou zobrazování počítačové 3D grafiky, která se nazývá sledování paprsků (anglicky ray tracing). Zaměřuji se především na zkoumání možností zobrazování trojúhelníků touto metodou. Cílem práce ...
 • Služba DNS s rozšířením o informace o poloze služeb 

  Veselý, Vladimír
  S rozšiřujícím počtem uživatelů Internetu je nutné začít řešit problém optimálnějšího zpřístupnění klíčových služeb koncovému klientovi. Služba DNS jakožto všeobecně užívaná standardizovaná hierarchická distribuovaná ...
 • Správa paměti v Linuxu 

  Tuček, Jaroslav
  Práce popisuje správu paměti v jádře linuxu. První část je věnována stručnému shrnutí architektury operačních systémů a teorii správy paměti - jmenovitě virtuální paměti, stránkovacím tabulkám, algoritmům stránkování a ...
 • Správce souborů ve 3D 

  Martinák, Ondřej
  Tato práce je zaměřena na návrh 3D uživatelského rozhraní pro práci se souborovým systémem. Obsahuje stručný úvod k 3D uživatelským rozhraním a techniky používané pro jejich návrh a implementaci. Dále uvádí stručný přehled ...
 • Srovnání systémů pro sledování provozu počítačových sítí 

  Vozdecký, Lukáš
  Práce se zabývá srovnáním tří open--source Linux/Unix aplikací Nagios, Zabbix, Big Sister sloužících k monitorování stavu a služeb počítačové sítě. Pro každou aplikaci je uveden stručný princip konfigurace a sledování sítě. ...
 • Strojové učení v přirozeném jazyce 

  Otrusina, Lubomír
  Tato práce se zabývá zjednoznačňováním slovních významů pomocí metod strojového učení. Čtenář je krátce seznámen s danou problematikou a jejím historickým vývojem. Jsou zde popsány nejpoužívanější metody a přístupy, speciálně ...
 • Subdivision Surfaces 

  Otočka, Dávid
  Cieľom tejto práce bolo vytvoriť knižnicu pre realizáciu techniky Subdivision Surfaces a demonštrovať jej funkčnosť. Knižnica ako aj demonštračný program je napísaná v jazyku C++, na vytvorenie okna programu som použil ...
 • Sudoku na mobilním telefonu 

  Pumprla, Ondřej
  Tato práce se zabývá vývojem mobilní aplikace založené na programovacím jazyce Java - J2ME. Aplikací je hra Sudoku, přičemž zadání si uživatel může vygenerovat přímo v samotné mobilní aplikaci, nebo importovat z webové ...
 • Techniky používané pro ostření a rozmazávání obrazu 

  Kubínek, Jiří
  Práce je věnovaná metodám pro úpravu digitálního obrazu. Definuje nezbytné základní pojmy v této problematice, jako je barevný prostor či šum. Především však rozebírá samotné metody umožňující ostření a rozmazávání obrazu. ...
 • Testování programového vybavení 

  Vadkerti, Miroslav
  Práca si kladie za cieľ vytvoriť metodiku pre automatizované testovanie zdrojového kódu vytvoreného v rámci projektu Liberouter. Navrhnutá metodika umožňuje na jednom počítači testovať kopatibilitu a použitelnosť programového ...
 • Testování výkonnosti aktivních síťových prvků 

  Vrtílek, Michal
  V současné době se rozvíjí hlasové a televizní služby přes sítě nad IP. Tyto služby kladou velké nároky na výkon aktivních síťových prvků. Pokud chceme zjistit, zda dané zařízení splňuje nároky na přenos, je potřeba jeho ...
 • Umělé imunitní výpočetní systémy 

  Neuwirth, David
  Umělé imunitní výpočetní systémy patří mezi relativně nová odvětví v oblasti počítačových systémů. Tato bakalářská práce demonstruje, jak se inspirovat v biologických imunitních systémech a jak díky těmto poznatkům vybrat ...
 • Variace evolučního SOMA algoritmu pro dynamické úlohy 

  Pokorný, Jan
  Tato práce se zabývá používáním evolučního algoritmu SOMA a testováním jeho variant zaměřených na řešení dynamických problémů. Na začátku stručně seznamuje s problematikou evolučních algoritmů a poté se zaměřuje na evoluční ...
 • Verifikace programů s ukazateli založená na detekci vzorů 

  Kubíček, Jan
  Tato práce navazuje na výsledky studií v oblasti verifikace nekonečně stavových systémů. Konkrétně se jedná o oblast abstraktního model checkingu. Seznámili jsme se s metodou založenou na abstrakci paměťové konfigurace  ...
 • Videokodek - komprese videosekvencí 

  Vančura, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro kompresi videosekvencí. Aplikace je implementována za použití programovacího jazyka C++ pod Microsoft Visual Studiem 2005. Využívá knihovny Video for Windows a ...
 • Vizualizace 3D objektů reprezentovaných množinou povrchových bodů 

  Hezina, Luděk
  Cílem této práce bylo vytvoření systému pro vizualizaci 3D objektů reprezentovaných množinou povrchových bodů. Práce je napsána v jazyce C++. Na vytvořeni okna, manipulaci se scénou, a načítání objektů z externích souborů ...
 • Vizualizace objemových dat pomocí volume renderingu 

  Varga, Marek
  Tato práce se zabývá využitím teoretických poznatků z oblasti počítačové grafiky a vektorové matematiky při zpracování a zobrazení objemových dat. Popisuje více způsobů vizualizace objemových dat a jejich optimalizaci. K ...
 • Vizualizace objemových dat pomocí volume renderingu 

  Kazík, Jiří
  V teoretické části se práce obecně zaměřuje na problematiku zobrazování objemových dat, vzájemně srovnává a hodnotí jednotlivé přístupy a čtenáři tak poskytuje dobrou základní orientaci v tematice. Podrobně je pak analyzována ...