Now showing items 92-111 of 166

 • Obecné metody řešení elektrických obvodů 

  Szöllös, Alexandr
  Tato bakalářská práce se zabývá metodikou popisu lineárních elektrických obvodů pomocí diferenciálních rovnic a metody smyčkových proudů a uzlových napětí. Pro řešení diferenciálních rovnic je použita Taylorova řada ...
 • OpenSceneGraph 

  Javorský, Peter
  OpenSceneGraph je voľne šíriteľný, multiplatformový interface pre programátorov aplikácií umožňujúci vytvorenie komplexného grafu scény, poskytujúceho vysokovýkonné 3D grafické zobrazovanie používané vývojármi aplikácií ...
 • Optimalizace uložení materiálu pro přepravu 

  Vacek, Michal
  Práce se zabývá aplikací pro optimalizaci uložení materiálu pro přepravu. Aplikace je vyvíjena ve spolupráci se společností Škoda Auto a.s., která řeší problém přepravy materiálu v kontejnerech z výrobních hal v České ...
 • Ovládání robotického manipulátoru mikrokontrolérem 

  Lengyel, Kristián
  Práca sa zaoberá návrhom a implementáciou algoritmu na ovládanie servomechanizmu robotického manipulátora. V prvej fázi bolo potrebné pripojiť robotický manipulátor ROB 1-3 a bežný joystick k mikrokontroléru rady HC08 od ...
 • Parazitní kapacity při řešení elektrických obvodů 

  Kadák, Michal
  Práca sa zaoberá použitím parazitných kondenzátorov pri výpočte elektrických obvodov pomocou diferenciálnych rovníc, ktoré sa použijú ako vstup do simulačného nástroja TKSL, umožňujúceho výpočet rozsiahlych systémov ...
 • PC jako hraniční směrovač poskytovatele služeb Internetu 

  Nowak, Michal
  Práce se snaží zmapovat strukturu sítě středně velkého poskytovatel připojení k internetu v okolí Rousínova a zjistit požadavky poskytovatele na funkčnost směrovače. Práce především diskutuje zvolenou distribuci operačního ...
 • Pokročilá webová aplikace elektronického obchodu 

  Dytrych, Jaroslav
  Tato práce obsahuje návrh a implementaci komplexní webové aplikace elektronického obchodu. Vytvořený systém spojuje skladové hospodářství, internetový obchod a jednoduché účetnictví do jednoho celku. Umožňuje běžný i komisní ...
 • Pokročilá webová aplikace elektronického obchodu 

  Kmoščák, Ondřej
  Práce se zabývá problematikou webového elektronického obchodu se sportovními potřebami. Požadavkem bylo implementovat pokročilou webovou aplikaci elektronického obchodu s důrazem na bezpečnost, příjemný vzhled a jednoduchost ...
 • Pokročilá webová aplikace horolezeckého klubu 

  Kadlas, Jakub
  Tato bakalářská práce obsahuje popis návrhu a implementace informačního systému pro horolezecký klub Bezuchov. Informační systém eviduje informace o různých aktivitách v rámci horolezeckého klubu. Jedná se o naplánované ...
 • Pokročilá webová aplikace Mistrovství světa v atletice 

  Horáček, Miroslav
  Cílem této bakalářské práce bylo seznámit se s jazyky a dostupnými nástroji pro tvorbu webových informačních systémů. Hlavní část je zaměřena na analýzu, návrh a implementaci webové aplikace pro podporu konání Mistrovství ...
 • Porovnání modelů pro dolování dat z databází 

  Pospíšil, Jan
  Tato práce se zabývá základním porovnáváním vlastností dataminingových modelu vzhledem k různým povahám dat. Důraz byl kladen především na nalezení klíčových vlastností, které ovlivňují přesnost klasifikace dat. Práce je ...
 • Použití evolučního algoritmu ve hře šachy 

  Urminský, Andrej
  Táto práca sa zaoberá návrhom evolučného algoritmu pre umelú inteligenciu v hre šach. K dosiahnutiu tohto cieľa je použitý tzv. genetický algoritmus. Pre implementáciu algoritmu a grafického rozhrania bol využitý programovací ...
 • Programová podpora managementu projektů 

  Janda, Petr
  Tento projekt se zabývá návrhem informačního systému pro podporu projektového managementu v IT organizacích. Představuje základní aspekty řízení projektů a zejména moderní metodologii Rational Unified Process, která se ...
 • Progressive Meshes 

  Zelený, Jan
  V počítačové grafice se stále častěji setkáváme s velmi detailními modely, které kladou velké nároky na vykreslovací i paměťové zařízení. Jedním z možných zlepšení a zmírnění těchto vysokých potřeb je tzv. Progressive mesh. ...
 • Prohlížeč WSQ obrázků pod Windows 

  Kovács, Zoltán
  Cílem bakalářské práce je návrh a realizace prohlížeče obrázků otisků prstů, které jsou uloženy ve formátu WSQ (Wavelet Scalar Quantization). Čtenář se obeznámí se základním rozdělením typů obrázků a také se způsoby komprese. ...
 • Projekt rozšíření služeb výukového centra autoškoly 

  Ilavský, Ľubomír
  Cieľom tejto práce je naplánovať projekt zavedenia e-learningu do vyučovacieho procesu výukového centra autoškoly, za pomoci aplikácie MS Project. V práci je rozobratá problematika elektronického vzdelávania, so zameraním ...
 • Převod křivky z rastru na vektorovou representaci 

  Král, Jiří
  V mém procesu vektorizace se snažím o převod vstupního šedotónového obrazu na vektorový se snahou o co největší podobnost se vstupním obrazem. Vektorizace se provádí pomocí aproximace křivkou, jenže aproximovat lze pouze ...
 • Převod trojúhelníkových polygonálních 3D sítí na 3D spline plochy 

  Jahn, Zdeněk
  Tato práce se zabývá problematikou převodu nestrukturovaných trojúhelníkových 3D sítí na vhodnější reprezentace ( quadrilaterální sítě nebo spline plochy ). Vysvětluje základní problémy spojené s nestrukturovanými sítěmi ...
 • Příprava domácích úloh pro předmět Algoritmy 

  Vrábelová, Pavla
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vytvořením nové sbírky úloh pro předmět Algoritmy. Na začátku jsou vysvětleny pojmy algoritmus a algoritmická složitost, jsou popsány všeobecné vlastnosti a druhy algoritmů. Dále ...
 • Příprava domácích úloh pro předmět Algoritmy 

  Řezáč, Jakub
  Práce se zaměřuje zejména na implementaci domácích úloh pro předmět Algoritmy, jež je vyučován v druhém ročníku na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Pro vyhodnocování zmíněných domácích ...