Show simple item record

Reinforced concrete structures of a family house

dc.contributor.advisorPožár, Michalcs
dc.contributor.authorBátrlová, Petracs
dc.date.accessioned2020-05-30T06:57:19Z
dc.date.available2020-05-30T06:57:19Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationBÁTRLOVÁ, P. Návrh nosné železobetonové konstrukce rodinného domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.cs
dc.identifier.other118752cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/188111
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem nosné, železobetonové konstrukce rodinného domu s garáží a k ní přilehlé opěrné stěny. Návrh konstrukcí byl proveden pomocí programu SCIA Engineer, využívajícím metodu konečných prvků, a ověřen ručním výpočtem. Při návrhu se postupovalo dle platných evropských norem ČSN EN 1992-1-1 a ČSN 73 1201. Výsledkem práce je návrh výztuže nosné konstrukce celého objektu.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis concerns with a design of structure of a family house, garage and supporting wall. Design of these structures was accomplished id software SCIA Engineer, which uses finite element method and was veryfied by manual calculation. Design was ma-de in accordance with applicable standarts. The results are drawings of reinforcement of family house.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMetoda náhradních nosníkůcs
dc.subjectkřížem vyztužená deskacs
dc.subjectmezní stav přetvořenícs
dc.subjectomezení na-pětcs
dc.subjectinterakční diagramcs
dc.subjectTwo way slaben
dc.subjectlimiting state of deflectionen
dc.subjectinteraction diagramen
dc.titleNávrh nosné železobetonové konstrukce rodinného domucs
dc.title.alternativeReinforced concrete structures of a family houseen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-01-30cs
dcterms.modified2020-05-28-14:10:35cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid118752en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.30 08:57:19en
sync.item.modts2020.05.30 08:14:55en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeDucháč, Petrcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jan Vodička, CSc. - předseda, doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. - místopředseda, Ing. Vojtěch Kostiha, Ph.D. - tajemník, Ing. Lukáš Bobek - tajemník, doc. Ing. Miloš Lavický, Ph.D. - člen, doc. Ing. David Lehký, Ph.D. - člen, Ing. Ladislav Huryta - člen, Ing. Martin Zlámal, Ph.D. - člencs
but.defenceStudentka Bátrlová Petra seznámila komisi s obsahem své diplomové práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad diplomovou prací ~Návrh nosné železobetonové konstrukce rodinného domu~ reagovala dobře.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record