Show simple item record

Nitrate removal from agricultural runoff

dc.contributor.advisorMalá, Jitkacs
dc.contributor.authorSchrimpelová, Kateřinacs
dc.date.accessioned2021-11-08T12:15:49Z
dc.date.available2021-11-08T12:15:49Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationSCHRIMPELOVÁ, K. Odstranění dusičnanů ze zemědělských smyvů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.cs
dc.identifier.other127814cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/188172
dc.description.abstractNarůstající koncentrace dusičnanů v povrchových i podzemních vodách se stává globálním problémem. Disertační práce je zaměřena na možnost využití denitrifikačních bioreaktorů s organickou náplní v ČR pro snižování vnosu dusičnanů ze zemědělských ploch. V rámci práce byla provedena řada experimentů v laboratorních podmínkách – statické testy vyluhovatelnosti a kolonové experimenty zahrnující chemické rozbory odtékajících vod a ekotoxikologické biotesty. Testováno bylo 7 materiálů náplně běžně dostupných v ČR, odlišné parametry provozu, způsob a délka odstávek v bezdeštném období a možnost použití odtékajících vod na zavlažování. Práce se kromě vlivu na účinnost denitrifikace zabývala také možnostmi zmírnění negativního vlivu. Součástí práce je také posouzení celkového vlivu bioreaktorů na recipient a predikce vyluhování v následujících letech.cs
dc.description.abstractThe increasing concentration of nitrates in surface water and groundwater is becoming a global problem. The dissertation thesis is focused on the denitrifying bioreactors with organic fill material designed for the reduction of nitrate input from agricultural areas in the Czech Republic. A set of laboratory experiments was performed – static leaching tests and column tests, including chemical analyses of outflow water and ecotoxicological bioassays. Seven materials common in the Czech Republic, various process parameters, types and lengths of bioreactor shutdown in dry periods and the use of outflow water for irrigation were tested. The thesis deals with both denitrification efficiency and ways of reducing negative effects. An evaluation of the overall effect bioreactors is included along with a prediction regarding leaching over the following years.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDenitrifikační bioreaktorcs
dc.subjectdusičnanycs
dc.subjectzemědělstvícs
dc.subjectdřevní materiálcs
dc.subjectorganické látkycs
dc.subjectDenitrifying bioreactoren
dc.subjectnitratesen
dc.subjectagricultureen
dc.subjectwood based materialen
dc.subjectorganic substancesen
dc.titleOdstranění dusičnanů ze zemědělských smyvůcs
dc.title.alternativeNitrate removal from agricultural runoffen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-02-07cs
dcterms.modified2020-06-06-15:17:59cs
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav chemiecs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid127814en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:15:49en
sync.item.modts2021.11.08 12:20:51en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeŠálek,, JANcs
dc.contributor.refereeDrtil,, Miloslavcs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. - předseda, prof. Ing. Miloslav Drtil, Ph.D. - oponent, prof. ing. JAN Šálek, CSc. - oponent, prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA - člen, prof. Ing. Miloš Starý, CSc. - člen, prof. Ing. Jan Šulc, CSc. - člen, doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc. - člen, doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D. - člen, Ing. Petr Prax, Ph.D. - člen, doc. Ing. Vlastimil Stara, CSc. - člen, doc. Ing. Aleš Dráb, Ph.D. - člen, Ing. Karel Drbal, Ph.D. - člencs
but.defenceDisertační práce je příspěvkem k řešení problematiky bioreaktorů a může přispět ke zpracování metodiky návrhu bioreaktorů. Významné jsou závěry vlivu denitrifikačních biofaktorů na uvolňování nežádoucích látek do recipientu. Otázky a odpovědi: Jak byla udržována horní hladina v bioreaktoru? Obr. 41 je chybný řez, neodpovídá toto bioreaktoru. Vizuálně. Bude k další prezentaci upraveno. Bylo by možné technologii bioreaktoru použít i pro odstraňování jiných druhů znečištění, např. pesticidů? Ano, výzkum využití pro tyto účely již aktuálně probíhá. Jak byl měřen průtok? Byla použita objemová metoda.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record