Show simple item record

Substitution for a current source of heat in the industrial area

dc.contributor.advisorLisý, Martincs
dc.contributor.authorNovák, Jancs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:05:20Z
dc.date.available2019-04-03T22:05:20Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationNOVÁK, J. Náhrada stávajícího zdroje vytápění průmyslového objektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.cs
dc.identifier.other37875cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/18845
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je zpracování návrhu pro rekonstrukci centrální výtopny průmyslového areálu. V rešeršní části je stručně popsán vývoj teplárenství, rozdělení kotlů a podmínky pro výběr vhodného zdroje tepla pro danou lokalitu. Dále jsou v práci uvedeny klasické možnosti zdrojů tepla pro průmyslový komplex, který získané teplo nepoužívá k technologickým účelům, ale pouze k vytápění a ohřevu teplé užitkové vody. Praktická část obsahuje popis stávajícího energetického zásobování a návrh dvou variant koncepčního řešení modernizace kotelny. Podle ročního a denního diagramu potřeby tepla jsou stanoveny potřebné výkony, které mají být distribuovány do otopné sítě areálu a také spotřeba paliva. Jedna z variant uvažuje použití akumulační nádrže. V závěru jsou porovnány obě navržené možnosti řešení.cs
dc.description.abstractThe main aim of the thesis is to design a final draft for the reconstruction of the central heating plant of the industrial complex. The background research outlines a brief description of the development of heating plant industry, boilers and conditions for the selection of a suitable heat source for the particular area. Further, there are listed standard possibilities of heat sources for industrial complex, which does not use heat for technological purposes only, but as well as for heating and warming up of supply water. The finding and presentation section summarize the current energy supply and the design of two variants for conceptual modernization of the boiler plant. According to the annual and daily chart for the need for heat, there are specified required heat outputs, which are supposed to be distributed to the campus network of heating and as well as the fuel consumption. One of the options considers the use of storage tanks. The conclusion compares both suggested options.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectZpůsoby vytápěnícs
dc.subjectdruhy paliva a spalovacích zařízenícs
dc.subjectrekonstrukce uhelné kotelnycs
dc.subjectHeating Methodsen
dc.subjecttypes of fuel and combustion equipmenten
dc.subjectreconstruction of the coal boileren
dc.titleNáhrada stávajícího zdroje vytápění průmyslového objektucs
dc.title.alternativeSubstitution for a current source of heat in the industrial areaen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-14cs
dcterms.modified2011-07-20-10:45:35cs
thesis.disciplineEnergetické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid37875en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 23:56:44en
sync.item.modts2020.03.31 18:08:24en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeFiedler, Jancs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (předseda) prof. Ing. Stanislav Veselý, CSc. (místopředseda) Ing. Petr Hill (člen) Ing. Stanislav Kubiš, CSc. (člen) Ing. Radovan Kundera (člen) Ing. Tomáš Flimel (člen) doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record