Show simple item record

TOWNHOUSE ON THE WATERFRONT IN PŘEROV

dc.contributor.advisorKopáčik, Gabrielcs
dc.contributor.authorPončík, Martincs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:12:31Z
dc.date.available2019-05-17T14:12:31Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationPONČÍK, M. MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.cs
dc.identifier.other31685cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/18851
dc.description.abstractNavržený objekt doplňuje uliční frontu a reaguje na okolní zástavbu jak prostorovým pojetím, tak i hmotným ztvárněním. Prvotní myšlenkou bylo podpořit v okolí nepravidelnou zástavbu. Prostorově ji obohatit a využít volnosti, kterou nám nábřeží nabízí. Druhým cílem bylo doplnit nábřeží tvořené dominantou sokolovny. Proto byla zvolena jednoduchá a objemná hmota, která svou částí vystupuje nad komunikaci. Prosklený parter ustupuje dovnitř a vytváří tak dostatek prostoru před objektem. Aby bylo dosaženo čistoty objektu, byla navržena sjednocující textilní fasáda, která zajišťuje výhled na okolí, ale brání pohledu dovnitř. V místě okenní otvorů jsou navrženy okenice potažené touto textilií, jenž lze ovládat elektronicky a v letních dnech využít jako markýzu. Na celém objektu se střídají materiály jako sklo, textil a bílá omítka.cs
dc.description.abstractThe proposed building complements the street front, and responds to the surrounding buildings as spatial concepts, and substantive representation. The original idea was to promote around the irregular buildings. Spatially and use it to enrich freedom, which we offer waterfront. The second goal was to complete the waterfront landmark formed gymnasium. Was therefore chosen a simple and bulky mass, which for its part, acts of communication. Glassed-in stall disappears inside, creating enough space in front of the building. To achieve the purity of the building was proposed unifying fabric facade, which provides views of the surroundings, but he denies it by looking inward. In the window openings are proposed shutters covered by fabric, which can be controlled electronically and the summer days to use as a hood. Throughout the building alternate materials such as glass, textiles and white plaster.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPřerov nábřeží městský důmcs
dc.subjectPrerov waterfront townhouseen
dc.titleMĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚcs
dc.title.alternativeTOWNHOUSE ON THE WATERFRONT IN PŘEROVen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-05-25cs
dcterms.modified2010-05-27-09:12:01cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování V.cs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid31685en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 06:10:17en
sync.item.modts2020.04.01 04:14:34en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereeWittmann, Maxmiliancs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeIng. arch. Kamil Mrva, Ph.D. (předseda) doc. Ing. arch. Josef Hrabec, CSc. (člen) prof. Ing. arch. Ivan Ruller (člen) Ing. arch. František Šmédek (člen) Ing. Jaroslav Štikar (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval svoji práci, zodpověděl dotazy a připomínky.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record