Show simple item record

Advanced modelling of SNMP behaviour in OPNET Modeler simulation environment

dc.contributor.advisorMolnár, Karolcs
dc.contributor.authorBezchleba, Josefcs
dc.date.accessioned2019-04-04T03:44:23Z
dc.date.available2019-04-04T03:44:23Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationBEZCHLEBA, J. Pokročilé modelování chování protokolu SNMP v simulačním prostředí OPNET Modeler [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.cs
dc.identifier.other14327cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/18901
dc.description.abstractCílem diplomové práce je seznámit se s protokolem pro vzdálenou správu zařízení SNMP a jeho implementací do simulačního prostředí Opnet Modeler. Pro implementaci byla vybrána databáze DiffServMIB, která popisuje komponenty technologie rozlišovaných služeb. Diplomová práce obsahuje podrobný popis možností využití databáze DiffServMIB pro řízení zpracování provozu a návrh modelu, který popisuje diferencované zpracování dat ve vstupním a výstupním směru na rozhraní směrovače. Tento model jsem následně implementoval do simulačního prostředí Opnet Modeler. Cílem takto vzniklého simulačního modelu je snadná konfigurovatelnost jednotlivých atributů databáze MIB. Ve své práci dále navrhuji způsob implementace, kterým bude provázána databáze MIB s konfigurací aktivního prvku se zaměřením na výstupní procedury mechanismu DiffServ.cs
dc.description.abstractThe aim of my diploma is to introduce the SNMP protocol designed for remote device management to the readers and present its implementation into the Opnet Modeler simulation environment. For the implementation the DiffServMIB database has been chosen, which describes the components of differentiated services mechanism. My diploma thesis describes in detail the possibilities of application of the DiffServMIB database in traffic management. The design of a simulation model, which represents the differentiated data processing in input and output direction on a router interface, is also introduced. Next, this model is implemented into the Opnet Modeler simulation environment. The goal of this simulation model is the possibility of simple configuration of individual MIB attributes. In my work I also suggest an implementation method able to interconnect the MIB database with the configuration process of the active network element - with focus on output procedures of DiffServ mechanism.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkvalita služebcs
dc.subjectrozlišované službycs
dc.subjectSNMPcs
dc.subjectstruktura MIBcs
dc.subjectOpnet Modelercs
dc.subjectdatabáze DiffServMIBcs
dc.subjectmodel DiffServcs
dc.subjectquality od servicesen
dc.subjectdifferentiated servicesen
dc.subjectSNMPen
dc.subjectstructure of MIBen
dc.subjectOpnet Modeleren
dc.subjectdatabase DiffServMIBen
dc.subjectmodel DiffServen
dc.titlePokročilé modelování chování protokolu SNMP v simulačním prostředí OPNET Modelercs
dc.title.alternativeAdvanced modelling of SNMP behaviour in OPNET Modeler simulation environmenten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-10cs
dcterms.modified2008-06-11-15:01:42cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid14327en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:31:50en
sync.item.modts2019.05.18 18:26:16en
dc.contributor.refereeSkořepa, Michalcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record