Show simple item record

Marketing Communications of Business Firm Archmanic s.r.o.

dc.contributor.advisorMráček, Pavelcs
dc.contributor.authorBartáková, Kateřinacs
dc.date.accessioned2020-06-14T22:56:43Z
dc.date.available2020-06-15cs
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationBARTÁKOVÁ, K. Marketingová komunikace obchodní firmy Archmanic s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.cs
dc.identifier.other31516cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/189064
dc.description.abstractDiplomová práce si klade za cíl navrhnout vhodné komunikační nástroje a kanály z oblasti marketingové komunikace pro obchodní společnost zabývající se architektonickou a projekční činností. Východiskem této práce jsou teoretické poznatky z oblasti současných trendů marketingové komunikace, které jsou v praktické části aplikovány na analýzu současné situace společnosti, a zároveň jsou výchozím bodem pro konkrétní návrh marketingové komunikace dané společnosti.cs
dc.description.abstractThe target of this thesis is to design appropriate communication tools and channels from Marketing Communications area mainly for Business companies which engage in architectonic and project field. Recourses of this thesis will be theoretical findings from area of contemporary trends in Marketing Communication. These are applied in an analysis of present day state of the company. They are an initial point for particular design of Marketing Communication of the given company herewith.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/letcs
dc.subjectMarketingcs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectmarketingová komunikacecs
dc.subjectmarketingové nástrojecs
dc.subjectdigitální marketingcs
dc.subjectvirový marketingcs
dc.subjectguerilla marketingcs
dc.subjectinternetcs
dc.subjectwebová prezentacecs
dc.subjectsociální sítě.cs
dc.subjectMarketingen
dc.subjectmarketing mixen
dc.subjectmarketing communicationen
dc.subjectmarketing toolsen
dc.subjectdigital marketingen
dc.subjectviral marketingen
dc.subjectguerilla marketingen
dc.subjectinterneten
dc.subjectweb presentationen
dc.subjectsocial networking.en
dc.titleMarketingová komunikace obchodní firmy Archmanic s.r.o.cs
dc.title.alternativeMarketing Communications of Business Firm Archmanic s.r.o.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-15cs
dcterms.modified2010-07-15-11:45:09cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid31516en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 15:21:06en
sync.item.modts2021.11.12 13:59:15en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeMedlín, Dušancs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Luděk Mikulec, CSc. (předseda) Ing. Vladimír Hibš (místopředseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (člen) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen) Ing. Josef Šunka, Ph.D. (člen)cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record