Show simple item record

Thermodynamic method for assessing hydraulic machine efficiency

dc.contributor.advisorHabán, Vladimírcs
dc.contributor.authorMizera, Ladislavcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:04:58Z
dc.date.available2019-04-03T22:04:58Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationMIZERA, L. Termodynamická metoda stanovení účinnosti vodního stroje. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.cs
dc.identifier.other37959cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/18906
dc.description.abstractV diplomové práci jsou obsaženy základní informace o termodynamické metodě stanovení účinnosti vodních strojů. V první části je stručně uveden celkový náhled na nejpoužívanější metody pro určení účinnosti vodních strojů. Dalším bodem práce je charakteristika a postup při měření pomocí termodynamické metody. V další části práce budou popsána měření na vodních dílech a laboratorní měření, která proběhla v minulosti. Závěrečná část práce se věnuje výsledkům laboratorního měření, které proběhlo v laboratoři VUT FSI Brno, vyhodnocení a porovnání výsledků.cs
dc.description.abstractThe master´s thesis contained basic information about the method of thermodynamic efficiency of hydraulic machines. The first part briefly mentioned our opinion on the most widely used method for determining the efficiency of hydraulic machines. Another section of thesis is characterization and measurement procedure using the thermodynamic method. Another section describes measurements of water plants and laboratory measurements, which took place in the past. The final part describes the results of laboratory measurements, which took place in the lab of VUT FSI Brno, and evaluating and comparing the results.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTermodynamická účinnostcs
dc.subjecthydraulický strojcs
dc.subjectteplotní sondacs
dc.subjectohřevcs
dc.subjectThermodynamic efficiencyen
dc.subjecthydraulic machineen
dc.subjecttemperature probeen
dc.subjectheatingen
dc.titleTermodynamická metoda stanovení účinnosti vodního stroje.cs
dc.title.alternativeThermodynamic method for assessing hydraulic machine efficiencyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-14cs
dcterms.modified2011-07-20-10:45:08cs
thesis.disciplineFluidní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid37959en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 23:56:47en
sync.item.modts2020.03.31 20:07:54en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeŠevčík, Petrcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jan Melichar, CSc. (předseda) doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. (člen) doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Zavadil (člen) Ing. Zdeněk Mišta (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record