Now showing items 1-20 of 334

 • Detekce ohně a kouře z obrazového signálu 

  Ďuriš, Denis
  Táto diplomová práca sa zaoberá detekciou ohňa a dymu z obrazového signálu. Riešenie práce využíva kombináciu konvolučnej a rekurentnej neurónovej siete. Vo výsledných modeloch strojového učenia sú využité inception moduly ...
 • Analýza elektrodynamických sil v elektrických přístrojích 

  Dobrovolný, Jan
  Diplomová práce řeší problematiku silového působení v elektrických přístrojích. V současné době jsou na přístroje a obzvláště na jejich kontakty kladeny vysoké požadavky na spolehlivost, životnost a mechanickou odolnost. ...
 • Návrh tepelné sítě pro lineární motory 

  Čech, Jan
  Tato práce se ve své první části zabývá studiem lineárního synchronního motoru. Úvod práce se věnuje stručnému popisu lineárního motoru včetně jeho příslušenství. Je zde uveden princip lineárních motorů a jejich obecné ...
 • Systém domovního vytápění s hybridní komunikací 

  Ambrož, Milan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem systému domovního vytápění s hybridní komunikací pro řízení vytápění především rodinných domů. Celek je připraven především pro práci s akumulační nádobou a více zdroji tepla.
 • Dvojčinný kvazirezonanční DC/DC měnič s transformátorem 

  Dvořák, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou funkce a následnou realizací kvazirezonančního DC/DC měniče 300 V/ 50 V o výkonu cca 1,5 kW. Cílem práce je otestovat a popsat chování experimentálního měniče při různých provozních ...
 • Odrazná plocha osobních automobilů 

  Hanslík, Radovan
  Tato diplomová práce se zabývá simulací odrazné plochy osobních automobilů. V úvodu se práce věnuje základním odrazným vlastnostem objektů. Dále jsou popsány vybrané numerické metody využívané při počítačových simulacích ...
 • Návrh IQRF/DALI ovladače světel 

  Gerych, Lukáš
  Práce se zabývá návrhem a realizací zařízení pro ovládání světelného zdroje vzdáleně přes internet. Jsou zde použity dva standardy a to pro bezdrátový přenos malých dat IQRF a pro řízení světelných zdrojů DALI. Cílem je ...
 • Dvojčinný síťový spínaný zdroj 

  Botek, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá popisem síťového spínaného zdroje a pojednává o návrhu jeho jednotlivých částí. Dále obsahuje simulaci výkonové části měniče a rešerši v oblasti DC/DC měničů.
 • Aplikace pro generování a ověřování konfigurací síťových zařízení 

  Korček, Juraj
  Cieľom tejto diplomovej práce je návrh a následná implementácia programu na nájdenie bezpečnostných a prevádzkových nedostatkov v sieťových zariadeniach, ako aj ich náprava pomocou generovania opravnej konfigurácie. Z ...
 • Moderní služby honeypot/honeynet pro klasické informační sítě 

  Karger, David
  Tato práce se zabývá honeypoty a jejich definicí, rozdělením a možnostmi logování. V praktické části jsou otestovány honeypoty pro služby, na které je nejčastěji útočeno, jejich instalace a jsou provedeny testy pro základní ...
 • Vhodná strategie pro detekci bezpečnostních incidentů v průmyslových sítích 

  Kuchař, Karel
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku průmyslových sítí a poskytované bezpečnosti průmyslových protokolů. Cílem této práce je vytvořit specifické metody pro detekci bezpečnostních incidentů. Práce je nejvíce ...
 • Podpora kryptografických primitiv v jazyce P4 

  Cíbik, Peter
  Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou bezpečnosti vysoko-rýchlostnej komunikácie, čo vedie k~použitie hardvérovvých akcelerátorov, v tomto prípade vysoko-rýchlostných sieťových kariet s FPGA čipom. Venuje sa ...
 • Modely stejnosměrných tranzistorových měničů v programu Simulink 

  Loup, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření modelů stejnosměrných měničů a ovládacího programu pro zadávání parametrů a jejich konfiguraci. První kapitola je teoretická a zabývá se popisem programu Matlab. Druhá kapitola je ...
 • Bezpečnost operačních systémů založených na distribuci Red Hat Enterprise Linux 

  Kňažeková, Nikola
  Táto diplomová práca sa zameriava zvyšovanie bezpečnosti v operačných systémoch založených na Red Hat Enterprise Linux, na základe analyzovaných zraniteľnosti za posledných 5 rokov. V teoretickej časti sú popísané slabiny ...
 • Správa serverů s operačním systémem Fedora 

  Šuba, Filip
  Diplomová práca sa zaoberá nástrojom pre správu výskumných projektov v celosvetovej experimentálnej sieti PlanetLab. Pre správu je možné využiť aplikáciu Planetlab server manager. V rámci tejto práce bola aplikácia rozšírená ...
 • Nabíječka 14,6 V 100 A pro LiFePO4 akumulátor 

  Hanžl, Ondřej
  Tato práce se zabývá návrhem, konstrukcí a testováním spínaného zdroje, který slouží jako nabíječka pro akumulátor LiFePO4 s výstupními parametry až 100~A při napětí 14,6~V. Výstupní napětí i proud jsou regulovatelné v ...
 • Technologie blockchain a její využití 

  Hrbotický, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou technologie blockchain a jejího praktického využití, především v nefinančních službách. Práce popisuje technologii jako takovou a také na ni nahlíží z právního hlediska. Dále ...
 • Optimalizace parametrů vysílacího zesilovače pro LoRaWAN 

  Hrbek, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací parametrů vysílacího zesilovače pro síť LoRaWAN. Problematika optimalizací je nejprve podložena podmínkami normy ETSI EN 300 220, která bere v potaz možnost zarušení okolních ...
 • Specifické metody detekce anomálií v bezdrátových komunikačních sítích 

  Holasová, Eva
  Diplomová práce se zabývá popisem a rozborem technologií a bezpečností bezdrátových sítí standardů IEEE 802.11. Obsahuje popis nejpoužívanějších standardů, popis fyzické vrstvy, linkové vrstvy, MAC vrstvy a specifických ...
 • Zachytávání kybernetických hrozeb industriálních systémů 

  Dobrík, Andrej
  S vedomím že kybernetické útoky stoja korporácie každoročne miliardy, počínajúc neoprávnenými útokmi, distribuovanými útokmi odmietnutia služieb (DDOS) až po vírusy a počítačové červy atď., prichádza problém s nástrojmi, ...