Show simple item record

Resonant switched-mode power supply with PFC

dc.contributor.advisorZáplata, Filipcs
dc.contributor.authorPunar, Jancs
dc.date.accessioned2020-06-16T11:59:05Z
dc.date.available2020-06-16T11:59:05Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationPUNAR, J. Impulzní zdroj na rezonančním principu s kompenzací účiníku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other126130cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/189142
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na LLC rezonanční zdroje a kompenzací účiníku. První část práce je zaměřena na výběr vhodného kontroléru pro řízení tohoto zdroje. Zde je kladen důraz převážně na účinnost a EMC. Dále se práce zabývá návrhem schématu a výběrem vhodných součástek. Práce obsahuje návrh samotného LLC zdroje a také obvodu pro kompenzaci účiníku neboli PFC.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused on the LLC resonant power supply with power factor correction. The first part of the thesis is focused on a selection of a suitable controller for the control of this source. Here the emphasis is mainly on efficiency and EMC. The thesis also deals with the design of the scheme and the selection of suitable components. The thesis contains the design of the LLC power supply itself and also the power factor correction circuit - PFC.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRezonanční zdrojcs
dc.subjectLLCcs
dc.subjectspínaný zdrojcs
dc.subjectzdroj napětícs
dc.subjectPFCcs
dc.subjectResonant power supplyen
dc.subjectLLCen
dc.subjectswitching power supplyen
dc.subjectpower supplyen
dc.subjectPFCen
dc.titleImpulzní zdroj na rezonančním principu s kompenzací účiníkucs
dc.title.alternativeResonant switched-mode power supply with PFCen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-16cs
dcterms.modified2020-06-17-15:10:47cs
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126130en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.25 08:57:17en
sync.item.modts2020.06.25 08:18:41en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeDrda, Václavcs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Dr. Ing. Zbyněk Raida (předseda) doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Petržela, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Jitka Poměnková, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Miloš, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise Otázky: Oponent: Vysvětlete jak je možné, že LLC rezonanční měnič může fungovat s kmitočtem nižším než je sériová rezonance rezonančního obvodu při zachování induktivního režimu. Student odpovídá na otázku správně a také částečně na doplňující dotazy Vysvětlete Vámi uváděnou zásadní změnu v konfiguraci rezonančního kapacitoru a porovnejte funkci kondenzátoru mezi LLC rezonančním měničem a propustným měničem, oba v konfiguraci půl-můstku. Student správně odpovídá na otázku Navrhněte možné způsoby vybíjení X2 kondenzátorů v EMI filtru po odpojení vstupních svorek od síťového napětí Student správně odpovídá na otázku doc. Petržela Otázka: Dílčí části bylo možné simulovat. Student se vyjadřuje k připomínce. Otázka: Proč jsou zapojeny zvláštní typy integračních článků. Student odpovídá nejistě a částečně. doc. Frýza Přípravek není funkční, ale prezentujete změřené průběhy. Student vyjasňuje postup měření dílčích blokůcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record