Show simple item record

Influence of flame retardant on negative electrodes in lithium - ion accumulator

dc.contributor.advisorMáca, Josefcs
dc.contributor.authorBuchta, Martincs
dc.date.accessioned2020-06-16T11:59:25Z
dc.date.available2020-06-16T11:59:25Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationBUCHTA, M. Vliv retardéru hoření na záporné elektrody v lithno – iontovém akumulátoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other127204cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/189165
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou elektrochemických zdrojů elektrické energie se zaměřením na lithiové akumulátory. Je zde popsána jejich konstrukce a princip funkce. Práce se také zabývá bezpečnostní li-ion akumulátorů z pohledu jejich hořlavosti a uvádí retardéry hoření, které ji snižují. Dále popisuje metody měření lithium-iontových článků, jako jsou cyklická voltametrie a galvanostatické cyklování. Praktická část srovnává vliv použití různých retardérů hoření na parametry záporné elektrody.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with problematics of electrochemical power sources with focus on lithium accumulators, their construction and functioning priciple. It also discusses the safety of li-ion batteries with respect to their flammability. In addition, the flame retarders, which help to lower the flammability, are listed. The thesis describes Cyclic Voltammetry and Galvanostatic Cycling with Potencial which are lithium-ion cell measuring methods. In the last part, the influence of various flame retarders on negative electrode is compared based on the conducted tests.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectLithium-iontový (Li-ion) akumulátorcs
dc.subjectzáporná elektrodacs
dc.subjectretardér hořenícs
dc.subjectgalvanostatické cyklování (GCPL)cs
dc.subjectcyklická voltametrie (CV)cs
dc.subjectLithium-ion (Li-ion) accumulatorsen
dc.subjectnegative electrodeen
dc.subjectflame retardanten
dc.subjectGalvanostatic Cycling witch Potencial (GCPL)en
dc.subjectcyclic voltametry (CV)en
dc.titleVliv retardéru hoření na záporné elektrody v lithno – iontovém akumulátorucs
dc.title.alternativeInfluence of flame retardant on negative electrodes in lithium - ion accumulatoren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-16cs
dcterms.modified2020-06-16-09:36:46cs
thesis.disciplineElektrotechnická výroba a materiálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid127204en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.16 13:59:25en
sync.item.modts2020.06.16 12:15:19en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeLibich, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Petr Bača, Ph.D. (předseda) Ing. Miroslav Zatloukal (místopředseda) Ing. Ladislav Chladil, Ph.D. (člen) Ing. Zdenka Rozsívalová (člen) Ing. Josef Máca, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky k obhajobě práce: 1. Co se během cyklováni děje se SEI vrstvou v Li-ion akumulátoru? 2. Proč jste si vybral v práci k hodnocení Li-ion coulombickou účinnost? 3. Proč vámi použité retardéry snižují kapacitu akumulátoru? 4. Jakým způsobem jste volil retardéry hoření? 5. Jaký vidíte přínos vaší práce? 6. Proč se vám liší kapacita 1. a 2. série měření? 7. Můžete vysvětlit jednotlivé píky v cyklickém voltamogramu ve vaší prezentaci? Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta a komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record