Show simple item record

History of steelmaking

dc.contributor.advisorŠenberger, Jaroslavcs
dc.contributor.authorHouzar, Davidcs
dc.date.accessioned2019-05-17T12:18:37Z
dc.date.available2019-05-17T12:18:37Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationHOUZAR, D. Historie výroby oceli [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.cs
dc.identifier.other37968cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/18925
dc.description.abstractBakalářská práce je odbornou rešerší, popisující historii výroby oceli se zaměřením na období od 50. let 20. století po současnost. Stručně byla popsána dávná historie výroby železa a oceli. Dále se práce zabývá rozdělením, složením a strukturou ocelí, principem výroby surového železa a následně byly popsány principy výroby oceli – elektrické pece, kyslíkové konvertory a základní postupy sekundární metalurgie. Je zde i zmínka o metodě přímé výroby železa z rud.cs
dc.description.abstractBachelor´s thesis is a technical summary describing the history of steelmaking. It is focused on time period from 1950s to nowadays. There has been mentioned the ancient history of steelmaking and ironmaking. The thesis also deals with kinds, composition and structures of the steel, with principle of making row iron and also priciples of steelmaking – electric furnace, oxygen converter and basic procedures of secondary metallurgy. There is mentioned a direct making of iron from the ore as well.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOcelcs
dc.subjectsurové železocs
dc.subjectelektrická peccs
dc.subjectkyslíkový konvertorcs
dc.subjectsekundární metalurgiecs
dc.subjectSteelen
dc.subjectraw ironen
dc.subjectelectric furnaceen
dc.subjectoxygen converteren
dc.subjectsecondary metallurgyen
dc.titleHistorie výroby ocelics
dc.title.alternativeHistory of steelmakingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-22cs
dcterms.modified2011-07-19-10:45:13cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid37968en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 02:18:18en
sync.item.modts2020.03.31 23:26:05en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKaňa, Václavcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Ladislav Zemčík, CSc. (člen) doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. (člen) doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Muselík (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record