Show simple item record

Fetal ECG records analysis

dc.contributor.advisorSmital, Lukášsk
dc.contributor.authorHláčiková, Michaelask
dc.date.accessioned2020-06-18T06:59:16Z
dc.date.available2020-06-18T06:59:16Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationHLÁČIKOVÁ, M. Analýza fetálních EKG záznamů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other126742cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/189306
dc.description.abstractTáto práca sa zaoberá analýzou fetálnych EKG záznamov meraných nepriamou metódou z abdominálnej časti tela matky. Práca pozostáva z teoretickej časti venovanej vývinu plodu, jeho srdca a popisu fetálneho EKG. Práca taktiež ponúka prehľad metód spracovávania fEKG v súčasnosti. Praktická časť práce sa zaoberá implementáciou algoritmov vytvorených na základe vybraných metód na spracovanie fetálneho EKG, konkrétne metódy vlnkovej transformácie a metódy najmenších štvorcov LMS v programovom prostredí Matlab. Záver práce tvorí analýza a diskusia dosiahnutých výsledkov.sk
dc.description.abstractThis thesis is focused on the analysis of fetal ECG records measured by indirect method from mother´s abdomen. The thesis consists of the theoretical part is focused on fetal, heart development and description of fetal ECG signal. This thesis also offers an overview of fECG signal processing methods used nowadays. The practical part of the thesis deals with the implementation of algorithms based on wavelet transformation and Least Mean Square LMS method in Matlab programming environment. The final part of the thesis consists of the analysis of achieved results.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectEKGsk
dc.subjectfetálne EKGsk
dc.subjectmonitorovanie plodusk
dc.subjectvlnková transformáciask
dc.subjectLMSsk
dc.subjectECGen
dc.subjectfetal ECGen
dc.subjectfetal monitoringen
dc.subjectwavelet transformationen
dc.subjectLMSen
dc.titleAnalýza fetálních EKG záznamůsk
dc.title.alternativeFetal ECG records analysisen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-17cs
dcterms.modified2020-06-17-15:06:45cs
thesis.disciplineBiomedicínské a ekologické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126742en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.18 08:59:16en
sync.item.modts2020.06.18 08:18:13en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeSmíšek, Radovansk
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (předseda) Ing. Martin Mézl, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lukáš Smital, Ph.D. (člen) Ing. Vratislav Čmiel, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Chmelík (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Chmelík položil otázku na počet dostupných signálů. Doc. Ing. Kolář, Ph.D. položil otázku na srovnání s dostupnými metodami. Studentka obhájila diplomovou práci s výhradami a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record