Show simple item record

Estimation of accuracy of speech technologies based on signal quality and audio content richness

dc.contributor.advisorSchwarz, Petrcs
dc.contributor.authorNezval, Jiřícs
dc.date.accessioned2020-06-18T06:59:16Z
dc.date.available2020-06-18T06:59:16Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationNEZVAL, J. Odhad přesnosti řečových technologií na základě měření signálové kvality a obsahové bohatosti audia [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other126747cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/189309
dc.description.abstractPráce se zabývá teoretickým rozborem vzniku řeči, představuje možnosti využití řečových technologií a vysvětluje současný přístup k fonetickému přepisu řečových nahrávek. Jsou v ní popsány metriky hodnocení kvality audionahrávek, které rozdělujeme do dvou oddělených skupin. První skupinou jsou metriky signálové kvality, druhou metriky obsahové bohatosti. Prvním cílem praktické části je poté vytvořit statistický model pro predikci přesnosti strojového přepisu řečové nahrávky na základě měření její kvality. Druhým cílem je posoudit, které dílčí metriky jsou pro predikci přesnosti strojového přepisu nejdůležitější.cs
dc.description.abstractThis thesis discusses theoretical analysis of the origin of speech, introduces applications of speech technologies and explains the contemporary approach to phonetical transcription of speech recordings. Furthermore, it describes the metrics of audio recordings quality assessment, which is split into two discrete classes. The first one groups signal quality metrics, while the other one groups content richness metrics. The first goal of the practical section is to create a statistical model for accuracy prediction of machine transcription of speech recordings based on a measurement of their quality. The second goal is to evaluate which partial metrics are the most essential for accuracy prediction of machine transcription.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectřečcs
dc.subjectřečové technologiecs
dc.subjectfonetický přepiscs
dc.subjectsignálová kvalitacs
dc.subjectobsahová bohatostcs
dc.subjectpredikce přesnosti strojového přepisucs
dc.subjectregresecs
dc.subjectspeechen
dc.subjectspeech technologiesen
dc.subjectphonetic transcriptionen
dc.subjectsignal qualityen
dc.subjectcontent richnessen
dc.subjectaccuracy of automatic transcriptionen
dc.subjectregressionen
dc.titleOdhad přesnosti řečových technologií na základě měření signálové kvality a obsahové bohatosti audiacs
dc.title.alternativeEstimation of accuracy of speech technologies based on signal quality and audio content richnessen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-17cs
dcterms.modified2020-06-17-15:06:49cs
thesis.disciplineBiomedicínské a ekologické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126747en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.18 08:59:16en
sync.item.modts2020.06.18 08:12:32en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeSmital, Lukášcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (předseda) Ing. Martin Mézl, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lukáš Smital, Ph.D. (člen) Ing. Vratislav Čmiel, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Chmelík (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Chmelík položil otázku na původ nahrávek a na metriky odhadu signálové kvality. Student obhájil diplomovou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record