Show simple item record

Software for analysis of body surface temperature changes before and after exercise

dc.contributor.advisorVlk, Danielsk
dc.contributor.authorRemenárová, Veronikask
dc.date.accessioned2020-06-18T06:59:17Z
dc.date.available2020-06-18T06:59:17Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationREMENÁROVÁ, V. Software pro analýzu změn povrchové teploty těla před a po zátěži [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other126750cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/189312
dc.description.abstractTáto práca za zaoberá vytvorením aplikácie pre sledovania a analýzu zmien povrchovej teploty tela pred a po telesnej záťaži pomocou bezkontaktnej termografie. Úvodná, teoretická časť tejto práce je venovaná princípom a využitiu infračerevenej termografie, potom fyziológií záťaže a následne sledovaniu zmien povrchovej teploty tela, so zameraním na zmeny dejúce sa počas a po záťaži. Praktická časť tejto práce pozostáva z uskutočnenia navrhnutého záťažového experimentu a z vytvorenia aplikácie pre analýzu z neho získaných termografických snímok. Vytvorená aplikácia ponúka 2 druhy analýz, všeobecnú a záťažovú, pričom sa v oboch sústredí na vyhodnocovanie výsledkov z užívateľskej voľby oblasti záujmu. Na konci práce sú komentované získané výsledky a je popísané eventuálne využitie podobného záťažového experimentu a vytvorenej aplikácie v praxi.sk
dc.description.abstractThis thesis focuses on creating an application software for monitoring and analyzing changes in body surface temperature before and after exercise test by the means of contactless thermography. Initial, theoretical part of this thesis talks about principles and possible scenarios, in which one could employ infrared thermography followed by physiology of the exercise load and concludes with an observation of the changes in body surface temperature while focusing on the actions that take place during the exercise test. Practical part of the thesis comprises of the exercise test and building of the application software for the analysis of the acquired thermographic visual output. The application software offers 2 kinds of analyses: general and under-load, while it aims to provide evaluation in both cases based on user-selected areas of interest. Last chapter of this thesis includes final output with commentary and eventual usage of the under-load experiment and application software in practical use.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectInfračervená termografiask
dc.subjectzáťažový testsk
dc.subjectšportovcisk
dc.subjectzmeny povrchovej teploty telask
dc.subjectsoftware pre analýzu zmien povrchovej teploty telask
dc.subjectvýber oblasti záujmusk
dc.subjectInfrared thermograhyen
dc.subjectexercise testen
dc.subjectathletesen
dc.subjectchanges in body surface temperatureen
dc.subjectsoftware for analysis of changes in body surface temperatureen
dc.subjectselection of region of interesten
dc.titleSoftware pro analýzu změn povrchové teploty těla před a po zátěžisk
dc.title.alternativeSoftware for analysis of body surface temperature changes before and after exerciseen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-17cs
dcterms.modified2020-06-17-15:06:49cs
thesis.disciplineBiomedicínské a ekologické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126750en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.18 08:59:17en
sync.item.modts2020.06.18 08:16:06en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeBernard, Vladansk
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (předseda) Ing. Martin Vítek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Oto Janoušek, Ph.D. (člen) Ing. Jakub Hejč (člen) Ing. Roman Jakubíček (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Janoušek se zeptal na vliv potu na emisivitu termo signálu. Probíhala nějaká forma validace měření teploty, např. nalepeným teploměrem? Doc. Kolářová se zeptala na vnitřní podmínky v měřící místnosti. Ing. Hejč se zeptal na reálné výsledky práce, na optimalizaci vývoje aplikace. Na základě diskuze byly zjištěny dílčí nedostatky a bylo sníženo hodnocení práce. Studentka obhájila diplomovou práci a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record