Show simple item record

TOWNHOUSE ON THE WATERFRONT IN PŘEROV

dc.contributor.advisorJura, Pavelcs
dc.contributor.authorFlajžíková, Žanetacs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:12:31Z
dc.date.available2019-05-17T14:12:31Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationFLAJŽÍKOVÁ, Ž. MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.cs
dc.identifier.other31607cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/18932
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce je urbanistický a architektonický návrh zástavby nárožní proluky na křižovatce ulic Brabansko – Malá Dlážka v bezprostřední blízkosti centrální části města Přerova novým objektem (objekty). S ohledem na potenciál místa není stavebním programem (či jinou částí zadání) stanovena minimální ani maximální kapacita navržené zástavby (m2 hrubé podlažní plochy), a je (mimo jiné) předmětem bakalářské práce návrh využití zadaného území. Cílem tohoto návrhu je životaschopná městská zástavba a takové funkční využití, která zhodnocuje a rozvíjí charakter zadaného místa. Urbanistický, architektonický koncept zástavby nároží by měl zohledňovat a vhodně doplňovat charakter lokality a její stávající zástavby (v okolí předmětného stavebního pozemku).cs
dc.description.abstractThe subject work is to urban and architectural design of buildings corner vacant lot at the intersection of streets Brabansko – Malá Dlážka in the immediate vicinity of the central part of the city Přerov. Given the potential of space is not a building program (or another part of the award) a minimum or maximum capacity of the proposed buildings (m2 gross floor area), and (among others) the subject of bachelor thesis proposal to use the specified territory. The aim of this proposal is viable urban area and a functional use, which assesses and develops the character of the specified site.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMestsky dom na nabrezi v Prerovecs
dc.subjectTownhouse on the waterfront in Preroven
dc.titleMĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚcs
dc.title.alternativeTOWNHOUSE ON THE WATERFRONT IN PŘEROVen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-05-25cs
dcterms.modified2010-05-27-09:11:39cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování II.cs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid31607en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 01:01:49en
sync.item.modts2020.04.01 00:01:44en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereeŠupler, Liborcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeIng. arch. Viktor Rudiš (předseda) doc. Ing. arch. Dagmar Glosová, CSc. (člen) prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc. (člen) doc. Ing. Zdenka Lhotáková, CSc. (člen) doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr. (člen)cs
but.defenceStudentka představila projekt, odpověděla na otázky oponenta a členů komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record