Show simple item record

Study of materials for the Li-ion batteries by electron microscopy

dc.contributor.advisorKazda, Tomášcs
dc.contributor.authorHujňák, Jancs
dc.date.accessioned2020-06-18T06:59:27Z
dc.date.available2020-06-18T06:59:27Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationHUJŇÁK, J. Studie materiálů pro Li-ion akumulátory pomocí elektronové mikroskopie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other127789cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/189378
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problematikou lithno-iontových akumulátorů. V teoretické části jsou popsány elektrochemické zdroje obecně a jejich rozdělení. U jednotlivých druhů elektrochemických zdrojů jsou pak detailněji popsáni hlavní zástupci. V další části se práce zaměřuje konkrétně na lithno-iontové akumulátory, jejich historii, elektrochemické reakce probíhající uvnitř a materiály jednotlivých částí, ze kterých se akumulátor skládá. Dále se práce zaměřuje na elektronovou mikroskopii a její rozdělení na skenovací a transmisní. Jsou popsány základní části těchto elektronových mikroskopů a princip funkce. V praktické části je práce zaměřena na vytvoření malého článku pro zkoumání pod elektronovým mikroskopem.cs
dc.description.abstractThis work deals with problems of lithium-ion batteries. In the theoretical part are described electrochemical sources in general and their division. The main representatives of individual types of electrochemical sources are described in more detail. In the next part the thesis focuses specifically on lithium-ion accumulators, their history, electrochemical reactions taking place inside and materials of individual parts of which the accumulator consists. Next part focuses on electron microscopy and its division into scanning and transmission. Basic parts and the principle of operation are described. The practical part is focused on creating a small cell for examination under an electron microscope.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectElektrochemické zdrojecs
dc.subjectlithno-iontový akumulátorcs
dc.subjectzáporná elektrodacs
dc.subjectkladná elektrodacs
dc.subjectelektronová mikroskopiecs
dc.subjectSEMcs
dc.subjectTEMcs
dc.subjectElectrochemical sourcesen
dc.subjectlithium-ion accumulatoren
dc.subjectnegative electrodeen
dc.subjectpositive electrodeen
dc.subjectelectron microscopyen
dc.subjectSEMen
dc.subjectTEMen
dc.titleStudie materiálů pro Li-ion akumulátory pomocí elektronové mikroskopiecs
dc.title.alternativeStudy of materials for the Li-ion batteries by electron microscopyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-17cs
dcterms.modified2020-06-17-12:54:39cs
thesis.disciplineElektrotechnická výroba a materiálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid127789en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.18 08:59:27en
sync.item.modts2020.06.18 08:13:29en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeČudek, Pavelcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Kazelle, CSc. (předseda) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (místopředseda) Ing. Tomáš Kazda, Ph.D. (člen) Ing. Zdenka Rozsívalová (člen) Ing. Kristýna Jandová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Otázky k obhajobě: -Elektronový plyn, z jakého je to lit. zdroje? -V čem vidíte přínos své práce? -Co jste objevil v materiálech a jak Vám v tom pomohla elektronová mikroskopie?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record