Show simple item record

Design of Net-Based Virtual Collaborative Musical Instrument

dc.contributor.advisorKavan, Jancs
dc.contributor.authorLiudkevich, Deniscs
dc.date.accessioned2020-06-19T06:57:12Z
dc.date.available2020-06-19T06:57:12Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationLIUDKEVICH, D. Návrh virtuálního síťového kolaborativního zvukového nástroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other126061cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/189401
dc.description.abstractCílem této práce bylo vytvořit online platformu pro zvukovou tvorbu, určenou pro více uživatelů, s originálními nástroji syntézy zvuku. Byl zohledněn i edukativní kontext aplikace uschováním ovladačů parametrů zvuku za podvědomě známé fyzikální jevy a herní podobu aplikace. Podstatná část logiky a veškerá grafika nástrojů je napsána v programovém jazyce JavaScript a jeho knihovně p5.js. Nachází se na straně klienta a komunikuje se serverem na bázi Node.js pomocí websocketu. Zvuková část je na zvláštním serveru v prostředí SuperCollider, vysílá se pomocí IceCastu a komunikuje s hlavním serverem OSC zprávy. Aplikace obsahuje 3 nástroje ke generování zvuků a jeden efektový modul. Každý z nástrojů je určen pro více uživatelů a vyžaduje jejich spolupráci. Optimizací interních algoritmů nástrojů, volbou způsobu zobrazování grafických obsahů a správným propojením jednotlivých zvukových modulů bylo dosaženo přijatelných přenosových rychlostí a minimálních výpočetních nároků. Zvuk je charakteristický pro každý nástroj, nástroje v aplikaci jsou odladěné a navržené tak, aby uživatel mohl jak dosáhnout zajímavých zvukových výsledků sám, tak i zahrát svoji roli v celku s ostatními. Ke generaci zvuku jsou použity takové metody jako granulární syntéza, chaotické oscillátory, modelování strunných nástrojů, kombinace filtrů a tak dále. Velký důraz při vývoji aplikace byl kladen na rozdělení rolí, společné ovládání jednoho nástroje více hráči a komunikaci uživatelů prostřednictvím hry na nástroje a slovní projev - chat. Nedílnou součástí je taky blok pro zobrazování popisující informace.cs
dc.description.abstractThe aim of this work was to create an online platform for multi-user sound creation with original sound synthesis tools. The educational context of the application was also taken into account by hiding the controls of the sound parameters behind the subconsciously known physical phenomena and the game form of the application. A substantial part of the logic and all graphics of the instruments is written in the JavaScript programming language and its library p5.js. It is located on the client side and communicates with the Node.js-based server via a web socket. The audio part is on another server in the SuperCollider environment, it is transmitted via IceCast and communicates with the main OSC message server. The application contains 3 instruments for generating sounds and one effects module. Each instrument is designed for multiple users and requires their cooperation. Acceptable transmission speeds and minimum computational demands have been achieved by optimizing the instrument's internal algorithms, the way in which the graphic content is displayed and the appropriate routing of the individual sound modules. The sound is specific for each instrument. The instruments in the application are tuned and designed so that the user can both achieve interesting sound results himself and play his role as a whole with others. Methods such as granular synthesis, chaotic oscillators, string instrument modeling, filter combinations, and so on are used to generate sound. Great emphasis in the development of the application was placed on the separation of roles, simultaneous control of one instrument by several players and communication of users through playing the instruments and text expression - chat. An important part is also a block for displaying descriptive information.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOnlinecs
dc.subjectkolaborativnícs
dc.subjectzvukovýcs
dc.subjecthernícs
dc.subjectdesigncs
dc.subjectaudiocs
dc.subjectsyntéza.cs
dc.subjectOnlineen
dc.subjectcollaborativeen
dc.subjectsounden
dc.subjectgameen
dc.subjectdesignen
dc.subjectaudioen
dc.subjectsynthesis.en
dc.titleNávrh virtuálního síťového kolaborativního zvukového nástrojecs
dc.title.alternativeDesign of Net-Based Virtual Collaborative Musical Instrumenten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-18cs
dcterms.modified2020-06-19-06:26:04cs
thesis.disciplineAudio inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126061en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.25 08:57:19en
sync.item.modts2020.06.25 08:20:37en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKiska, Tomášcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Schimmel, Ph.D. (předseda) Doc.Ing.MgA. Ondřej Urban, Ph.D. (místopředseda) PhDr. Martin Flašar, Ph.D. (člen) MgA. Mgr. Ondřej Jirásek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Honzík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Sysel, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil diplomovou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Je současná aplikace k dispozici online? Vysvětlete princip fungování kolaborace u Reactable. Na jakém vzorku lidí jste výsledný software testoval?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAudio inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record