Show simple item record

The Application for the PLC Program Generation using TIA Openness

dc.contributor.advisorArm, Jakubcs
dc.contributor.authorJaneček, Pavelcs
dc.date.accessioned2020-06-19T06:57:14Z
dc.date.available2020-06-19T06:57:14Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationJANEČEK, P. Aplikace pro generování PLC programů pomocí TIA Openness [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other126999cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/189419
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá vytvořením aplikace umožňující generování PLC a HMI programů pomocí TIA Openness. Aplikace je naprogramována tak, aby byla separována logika od grafiky, což je výhodné při případné obměně vizuální stránky aplikace. Generování programů je možné pomocí XML předpisu či vytvořením konfigurace v rámci průvodce aplikace. Generování probíhá přepisováním zdrojových XML souborů obsažených v aplikační knihovně dle navolené konfigurace. Aplikace byla vytvořena pomocí frameworku Windows Forms v jazyku C#. Byla vytvořena referenční sada modulů zařízení pro PLC a HMI ve vývojovém prostředí TIA Portal V15.1. Zdrojové XML soubory, na základě kterých generování probíhá, byly následně získány exportováním referenční sady a umístěny do knihovny aplikace. Pomocí simulačního nástroje Factory I/O a S-7 PLCSIM bylo ověřeno, že generovaný program je díky namapování proměnných na piny bloků plně funkční v manuálním režimu. Zároveň bylo dokázáno, že lze generovat programy pro různé stroje, což svědčí o univerzálnosti použití aplikace. Přínosem této práce je podstatné zkrácení doby při vytváření nových PLC a HMI programů.cs
dc.description.abstractThis thesis focuses on creating an application that allows generation of PLC and HMI programs using TIA Openness. The application is programmed to separate logic from graphics, which is beneficial in case of a change of the visuals of the application. Generating programs is possible thanks to the XML transcription or by creating a configuration within the application guide. The generating is done by overwriting source XML files contained in the application library according to the selected configuration. The application was created with Framework Windows Forms in C#. A reference set of device modules has been created for PLC and HMI in the development environment of TIA Portal V15.1. The source XML files, on the basis of which the generating is carried out, were then obtained by exporting a reference set and placed into the application library. With a simulation tool Factory I/O and S-7 PLCSIM it was verified that the generated program is, thanks to the mapping of variables on pins of blocks, fully functional in manual mode. At the same time it was proved that it is possible to generate programs for different devices which signifies the versatile use of this application. The contribution of this work is the significant reduction of time when creating new PLC and HMI programs.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTIA Opennesscs
dc.subjectTIA Portalcs
dc.subjectC#cs
dc.subjectPLCcs
dc.subjectHMIcs
dc.subjectTIA Opennessen
dc.subjectTIA Portalen
dc.subjectC#en
dc.subjectPLCen
dc.subjectHMIen
dc.titleAplikace pro generování PLC programů pomocí TIA Opennesscs
dc.title.alternativeThe Application for the PLC Program Generation using TIA Opennessen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-18cs
dcterms.modified2020-06-18-15:26:43cs
thesis.disciplineKybernetika, automatizace a měřenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí technikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid126999en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.19 08:57:14en
sync.item.modts2020.06.19 08:14:36en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereePásek, Jancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Blaha, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jakub Dokoupil, Ph.D. (člen) Ing. Václav Kaczmarczyk, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Klusáček, Ph.D. (člen) Ing. Radovan Holek, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent obhájíl předloženou diplomovou práci. Dále také studnet odpověděl na všechny dotazy oponenta a další doplňující dotazy zkušební komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record