Show simple item record

Goniophotometer

dc.contributor.advisorHonec, Petersk
dc.contributor.authorIvor, Martinsk
dc.date.accessioned2020-06-19T06:57:15Z
dc.date.available2020-06-19T06:57:15Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationIVOR, M. Goniofotometr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other127113cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/189425
dc.description.abstractDiplomová práca sa zaoberá návrhom goniofotometra a užívateľského rozhrania, schopného vyhodnotiť fotometrické parametre svetelných zdrojov, a svietidiel. Úvod práce obsahuje teoretické informácie týkajúce sa fotometrie, fotometrických parametrov, svetelných zdrojov, svietidiel, ako aj teóriou merania týchto parametrov a základných celosvetovo uznávaných dátových formátov, určených k ukladaniu parametrov svetelných zdrojov. Jadro práce následne popisuje hardvér tvoriaci navrhované zariadenie a softvér, potrebný na ovládanie meracieho procesu, vizualizáciu, a uloženie nameraných výsledkov. Záver práce tvorí vyhodnotenie funkčnosti popisovaného zariadenia a merania, ktoré ním boli sprostredkované, a celkové zhrnutie dosiahnutých výsledkov.sk
dc.description.abstractThe thesis deals with the design of a goniophotometer and the GUI (Graphical User Interface), capable of evaluating the photometric parameters of light sources and luminaires. The introduction contains theoretical information about photometry, photometric parameters, light sources, lamps, as well as the theory of measuring these parameters, and basic globally used data formats, designed to store the parameters of light sources. The core of this thesis, then describes the hardware, that makes up the proposed device, and the software needed to control the measurement process, visualization and storing the results. The conclusion is an evaluation of the functionality of the described device, and the measurements that were mediated by it, and an overall summary of the results achieved.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectGoniofotometersk
dc.subjectJavask
dc.subjectArduino IDEsk
dc.subjectArduino UNOsk
dc.subjectsvetelné zdrojesk
dc.subjectsvietidlá.sk
dc.subjectGoniophotometeren
dc.subjectJavaen
dc.subjectArduino IDEen
dc.subjectArduino UNOen
dc.subjectlight sourcesen
dc.subjectluminaires.en
dc.titleGoniofotometrsk
dc.title.alternativeGoniophotometeren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-18cs
dcterms.modified2020-06-18-15:26:43cs
thesis.disciplineKybernetika, automatizace a měřenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí technikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid127113en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.19 08:57:15en
sync.item.modts2020.06.19 08:14:56en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeJanáková, Ilonask
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Luděk Žalud, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Peter Honec, Ph.D. (člen) Ing. Libor Veselý, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Jílek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent obhájil diplomovou práci s výhradami. V rámci obhajoby dokázal přesvědčit komisi o správnosti svých postupů a navrženého řešení. V průběhu odborné rozpravy zodpověděl dotazy oponenta, byla diskutována vhodnost zvoleného měniče k motoru, způsob detekce polohy a řízení. Student reagoval na dotazy týkající se mechanického a elektrického zapojení systému, typického rozlišení úhlových charakteristik, spektrálního rozsahu zvoleného snímače a doby trvání měření.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record