Show simple item record

Design and electromagnetic calculation of small power wound field synchronous machine

dc.contributor.advisorBárta, Jancs
dc.contributor.authorLaštovička, Josefcs
dc.date.accessioned2020-06-24T07:56:55Z
dc.date.available2020-06-24T07:56:55Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationLAŠTOVIČKA, J. Návrh a elektromagnetický výpočet malého synchronního stoje s vinutým rotorem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other125801cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190222
dc.description.abstractTéma této bakalářské práce je problematika synchronních strojů s vinutým rotorem a jejich návrh. V první části práce je tedy shrnuta teorie synchronních strojů s vinutým rotorem. Detailnější zaměření je věnováno stroji s vyniklými póly. Ve druhé části jsou shrnuty konkrétní kroky při navrhování stroje s vinutým rotorem. Třetí částí je vytvoření programu pro výpočet synchronního stroje s vyniklými póly. Program je vytvořen na základě znalostí získaných v první a druhé části za použití programovacího jazyka Python. Čtvrtá část se zaměřuje na elektromagnetický návrh, jeho optimalizaci, simulace a interpretaci jejich výsledků. Poslední část obsahuje tvorbu výrobní dokumentace a modelu stroje.cs
dc.description.abstractThe topic of this bachelor thesis is the issue of synchronous machines with a wound rotor and their design. The first part of the work summarizes the theory of synchronous machines with a wound rotor. A more detailed focus is given to salient pole machines. The second part summarizes specific steps in designing a machine with a wound rotor. The third part is to create a program for calculating a salient pole synchronous machine. The program is based on knowledge gained in the first and second parts using the Python programming language. The fourth part focuses on electromagnetic design, its optimalization, simulations and interpretation of their results. The last part contains technical production documentation and machine model.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSynchronní strojcs
dc.subjectVinutý rotorcs
dc.subjectVyniklé pólycs
dc.subjectElektromagnetický návrhcs
dc.subjectProgramcs
dc.subjectVýpočetcs
dc.subjectPythoncs
dc.subjectModelcs
dc.subjectSynchronous machineen
dc.subjectWound rotoren
dc.subjectSalient poleen
dc.subjectElectromagnetic designen
dc.subjectProgramen
dc.subjectCalculationen
dc.subjectPythonen
dc.subjectModelen
dc.titleNávrh a elektromagnetický výpočet malého synchronního stoje s vinutým rotoremcs
dc.title.alternativeDesign and electromagnetic calculation of small power wound field synchronous machineen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-23cs
dcterms.modified2020-06-23-15:44:29cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektronikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid125801en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.24 09:56:55en
sync.item.modts2020.06.24 08:16:56en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeVítek, Ondřejcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Valenta, Ph.D. (člen) Ing. Jan Bárta, Ph.D. (člen) Ing. Jan Martiš, Ph.D. (člen) Ing. Ivo Pazdera, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent obhajoval bakalářskou práci na téma Návrh a elektromagnetický výpočet malého synchronního stroje s vinutým rotorem. Práce obsahuje analytický výpočet stroje podle návrhového diagramu ze vstupních hodnot. Ty jsou vloženy do prostředí Python, které provádí výpočet. Výsledky jsou ověřeny v prostředí RMxprt. Stroj byl simulován ve stavu naprázdno i se zátěží. Výstupem je rozložení magnetické indukce v řezu stroje, průběhy veličin a výrobní dokumentace pro tento stroj. Na otázky oponenta student odpověděl.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record