Show simple item record

Honeypot for LoRaWAN protocol

dc.contributor.advisorPospíšil, Ondřejcs
dc.contributor.authorZhukova, Viktoriiacs
dc.date.accessioned2020-06-24T07:56:56Z
dc.date.available2020-06-24T07:56:56Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationZHUKOVA, V. Honeypot pro protokol LoRaWAN [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other125890cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190228
dc.description.abstractBakalářská práce se v teoretické části zabývá technologií LoRaWAN, popisuje komunikaci v síti. Věnuje se bezpečnosti LoRaWAN sítě a popisuje zranitelnosti a mitigační opatření. Druhá polovina teoretické části je zaměřena na popsání technologie typu honeypot, popisuje rozdělení honeypotů, uvádí jejich výhody a nevýhody a porovnává IoT honeypoty. Praktická část je pak zaměřena na sestavení experimentálního prostředí, je uveden popis zvoleného hardware a software. Popisuje se zprovoznění sítě LoRaWAN, konfigurace brány a spuštění serveru LoRaWAN. Dále je popsán celý postup sestaveni honeypotu. Jsou popsány a zkoumány dvě varianty high-interaction honeypotu. Jedna bez využití sandboxingu, s využitím firewall a druhá s využitím sandboxingu realizovaného pomocí chroot/jail.cs
dc.description.abstractThe bachelor’s thesis in the theoretical section focuses on LoRaWAN technology. It describes network communication, LoRaWAN security, vulnerabilities, and mitigation measures. The second half of the theoretical section focuses on describing honeypot technology and its distribution, listing its advantages and disadvantages, and comparing IoT honeypots. The practical section focuses on building an experimental environment. There is a description of the selected hardware and software. It describes the commissioning of the LoRaWAN network, the configuration of the gateway, and the startup of the LoRaWAN server. Next, the whole procedure of honeypot assembly is described. Two variants of high-interaction honeypot are described and investigated. One without the use of sandboxing and using a firewall, the other with the use of sandboxing and an implementation of chroot/jail.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecthoneypotcs
dc.subjectdetekce útokůcs
dc.subjectsandboxingcs
dc.subjectIoTcs
dc.subjectLoRa®cs
dc.subjectLoRaWAN™cs
dc.subjectbránacs
dc.subjecthoneypoten
dc.subjectdetection of attacksen
dc.subjectsandboxingen
dc.subjectIoTen
dc.subjectLoRa®en
dc.subjectLoRaWAN™en
dc.subjectgatewayen
dc.titleHoneypot pro protokol LoRaWANcs
dc.title.alternativeHoneypot for LoRaWAN protocolen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-23cs
dcterms.modified2020-06-25-09:53:04cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid125890en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 12:59:10en
sync.item.modts2021.11.12 12:36:59en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereePospíšil, Jancs
dc.description.markEcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Dan Komosný, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Münster, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ondřej Pospíšil (člen) Ing. Radek Fujdiak, Ph.D. (člen) Ing. Petr Dzurenda, Ph.D. (člen) Ing. Ľubomír Mráz (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Studentka obhájila bakalářskou práci s výhradami a odpověděla částečně na otázky členů komise. Na otázkly oponenta odpověděla. Otázky oponenta: Proč byl využit pro implementaci honeypotu vysoké míry interakce virtuální stroj navíc? -Studentka dostatečně vysvětlila otázku. Jaké jsou další možnosti zabezpečení honeypotu? -Studentka dostatečně vysvětlila otázku. Otázky z komise: Rozbor použitých příkazů. - Studentka dostatečně nevysvětlila otázku. Možné využití Honeypotu v IoT? - Studentka částečně vysvětlila otázku.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační bezpečnostcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record