Show simple item record

Electronic signature in public administration

dc.contributor.advisorZeman, Václavcs
dc.contributor.authorIvanchanka, Daryacs
dc.date.accessioned2020-06-24T07:56:56Z
dc.date.available2020-06-24T07:56:56Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationIVANCHANKA, D. Elektronický podpis ve veřejné správě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other125891cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190229
dc.description.abstractTéma bakalářské práce zahrnuje problematiku elektronického podpisu a jeho vymezení v teoretické rovině a následně z hlediska komparace u vybraných států, které jsou uvedeny v praktické části práce. V teoretické části práce jsou zpracovány hlavní pojmy a problémy jako pojem, funkce a technologie elektronického podpisu, stejně jako problematika e-governmentu a veřejné správy, která je pro řešení daného tématu také významné. Praktická část bakalářské práce zahrnuje komparaci elektronického podpisu ve vybraných zemích, jako je konkrétně Rusko, Bělorusko a vybrané státy Pobaltí. V praktické části je rozpracován také pohled evropského práva k problematice elektronického podpisu, jeho požadavkům a funkcím, které by měl elektronický podpis splňovat v zemích EU. V praktické části taky je popsána výuková aplikace, která byla vypracovaná v rámci bakalářské práci. Výuková aplikace studentům umožní pochopit fungování elektronického podpisu a jejího využití ve veřejné správě.cs
dc.description.abstractThe theme of the bachelor thesis includes the issue of electronic signature and its definition at the theoretical level and subsequently in terms of comparison for selected countries, which are listed in the practical part of the bachelor thesis. The theoretical part deals with the main concepts and problems such as the concept, function and technology of electronic signature, as well as the issue of e-government and public administration, which is also important for the solution of the selected theme. The practical part of the bachelor thesis includes a comparison of electronic signature in selected countries, such as Russia, Belarus and selected Baltic States. In the practical part is also elaborated the view of European law on the issue of electronic signature, its requirements and functions that the electronic signature should fulfill in EU countries. The educational application developed within the bachelor’s thesis is described in the practical part as well. This application will enable students to understand working of electronic signatures and its use in public administration.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDigitalizace veřejné správycs
dc.subjecte-Governmentcs
dc.subjectelektronický podpiscs
dc.subjectEvropské právocs
dc.subjectinformační technologiecs
dc.subjectveřejná správa.cs
dc.subjectDigitization of public administrationen
dc.subjecte-Governmenten
dc.subjectEuropean lawen
dc.subjectelectronic signatureen
dc.subjectinformation technologyen
dc.subjectpublic administration.en
dc.titleElektronický podpis ve veřejné správěcs
dc.title.alternativeElectronic signature in public administrationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-23cs
dcterms.modified2020-06-23-12:33:21cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid125891en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.24 09:56:56en
sync.item.modts2020.06.24 08:14:23en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeSikora, Marekcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Václav Zeman, Ph.D. (předseda) Ing. Ondřej Krajsa, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Blažek (člen) Ing. Pavel Mašek, Ph.D. (člen) Mgr. Václav Stupka, Ph.D. (člen) Ing. Vojtěch Fiala (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Studentka obhájila diplomovou práci s výhradami a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační bezpečnostcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record