Show simple item record

Passive capturing probe for IEEE 802.11 standard

dc.contributor.advisorPospíšil, Jancs
dc.contributor.authorPartnov, Denyscs
dc.date.accessioned2020-06-24T07:56:57Z
dc.date.available2020-06-24T07:56:57Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationPARTNOV, D. Sonda pro pasivní odposlech standardu IEEE 802.11 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other125898cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190235
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá obecným popisem protokolu 802.11, kde jsou vysvětleny a~popsány jednotlivé vrsty, na kterých protokol pracuje. Pozornost byla zaměřena i~na~možnosti zabezpečení bezdrátového provozu. Praktická část se pak zabývá tvorbou kompletního nástroje pro pasivní odposlech provozu v sítích IEEE 802.11. Kde jde zejména o zpracování statistik provozu. Výsledný program, napsaný v jazyce Python, umožňuje uživateli zobrazovat aktuání informace typu: počet přenesených rámců, kanál, pásmo, síla přijímaného signálu a jiné. Následně je možné výsledky zobrazovat v podobě grafů. V rámci testovacího měření byla ověřena správná funkčnost programu.cs
dc.description.abstractThe bachelor's thesis deals with a general description of the 802.11 protocol, where the individual layers on which the protocol works are explained and described. Attention was also focused on the possibilities of securing wireless traffic. The practical part then deals with the creation of a complete tool for passive interception of traffic in IEEE 802.11 networks. Where it is mainly about processing traffic statistics. The resulting program, written in Python, allows the user to display current information such as: number of transmitted frames, channel, band, received signal strength, and more. Subsequently, the results can be displayed in the form of graphs. As part of the test measurement, the correct functionality of the program was verified.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSondacs
dc.subjectPasivní odposlechcs
dc.subjectIEEE 802.11cs
dc.subjectPassive capturingen
dc.subjectIEEE 802.11en
dc.titleSonda pro pasivní odposlech standardu IEEE 802.11cs
dc.title.alternativePassive capturing probe for IEEE 802.11 standarden
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-23cs
dcterms.modified2020-06-23-13:02:00cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid125898en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.24 09:56:57en
sync.item.modts2020.06.24 08:16:49en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKubánková, Annacs
dc.description.markFcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Radim Burget, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Lukáš Malina, Ph.D. (místopředseda) Ing. Tomáš Caha (člen) Ing. Kryštof Zeman, Ph.D. (člen) JUDr. Jakub Harašta, Ph.D. (člen) Ing. Martin Plšek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student neobhájil bakalářskou práci. Komise se shodla, že zadání práce je částečně splněné. Student určitou praktickou práci odvedl, ovšem text bakalářské práce vykazuje velmi závažné nedostatky. Student práci doplní.cs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
but.programInformační bezpečnostcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record