Show simple item record

Signal propagation modeling for LPWA communication technologies

dc.contributor.advisorMožný, Radekcs
dc.contributor.authorPekárková, Kateřinacs
dc.date.accessioned2020-06-24T07:57:02Z
dc.date.available2020-06-24T07:57:02Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationPEKÁRKOVÁ, K. Modelování propagace signálu pro LPWA komunikační technologie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other125941cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190270
dc.description.abstractV současné době se velmi dynamicky rozvíjí oblast bezdrátových komunikačních technologii LPWAN (Low Power Wide Area Network), kde počet připojeným zařízení rychle stoupá a tím i potřeba zajištění realizace.Důležitou součástí návrhu a testování možné implementace takové LPWA (Low Power Wide Area) sítě je modelace šíření signálu v daném prostředí pro zajištění dostatečného pokrytí signálem. Tato práce se zabývá studiem bezdrátových komunikačních technologií LPWAN pracujících jak v bezlicenčním frekvenčním pásmu, tak v licencovaném frekvenčním pásmu. V praktické části se práce zaměřuje na simulaci propagace signálu pomocí simulačního nástroje Wireless InSite, kde byly komunikační parametry nastaveny podle technologie WM-BUS (Wireless Meter Bus).cs
dc.description.abstractAt present, the area of LPWAN (Low Power Wide Area Network) wireless communication technologies is developing very dynamically, where the number of connected devices is rapidly increasing and thus the need to ensure implementation. An important part of the design and testing of a possible implementation of such an LPWA (Low Power Wide Area) network is the modeling of signal propagation in a given environment to ensure sufficient signal coverage. This work deals with the study of LPWAN wireless communication technologies operating in both the unlicensed frequency band and the licensed frequency band. In the practical part, the work focuses on the simulation of signal propagation using the simulation tool Wireless InSite, where the communication parameters were set according to WM-BUS (Wireless Meter Bus) technology.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectInternet věcícs
dc.subjectLPWAcs
dc.subjectbezdrátové komunikační technologiecs
dc.subjectsimulace propagace signálucs
dc.subjectWM-BUScs
dc.subjectWireless InSitecs
dc.subjectInternet of Thingsen
dc.subjectLPWAen
dc.subjectwireless communication technologyen
dc.subjectsignal propagation simulationen
dc.subjectWM-BUSen
dc.subjectWireless InSiteen
dc.titleModelování propagace signálu pro LPWA komunikační technologiecs
dc.title.alternativeSignal propagation modeling for LPWA communication technologiesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-23cs
dcterms.modified2020-06-23-14:39:38cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid125941en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.24 09:57:02en
sync.item.modts2020.06.24 08:12:27en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeMašek, Pavelcs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Hošek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Sysel, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Benedikt (člen) Ing. Martin Kiac (člen) Ing. Ľuboš Nagy, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Studentka obhájila bakalářskou práci s výhradami a odpověděla na otázky členů komise a oponenta. Otázky oponenta: Z jakého důvodu byla zvolena frekvence 868 MHz a šířka pásma 180 kHz? Objasněte pojem pracovní frekvence. - studentka na otázku odpověděla Objasněte, proč v rámci simulačního scénáře nebyla zahrnuta modulace signálu? - studentka na otázku odpověděla Získané simulační výstupy jsou prezentovány formou tabulek v zápisu např. -106,7 (4) dBm. Objasněte, co znamená číslo v závorce. - studentka na otázku odpověděla V závěru práce je uvedeno: „Po zobrazení výsledků hotové simulace na obrázku 4.7 je vidět průchod paprsku přes 16 stěn s útlumem -116,7 dBm, což je možno považovat za hraniční hodnotu citlivosti přijímače.“ Jelikož není citlivost přijímače v případě Wireless M-BUS v práci diskutována, objasněte toto tvrzení. - studentka na otázku odpověděla Otázky komise: Je technologie WM-BUS skutečně LPWAN technologií? - studentka na otázku odpověděla Porovnejte výsledky simulací a výsledky z reálných měření. - studentka na otázku odpovědělacs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programTelekomunikační a informační systémycs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record