Show simple item record

Person tracking system

dc.contributor.advisorHájek, Jaroslavcs
dc.contributor.authorGirin, Andreycs
dc.date.accessioned2020-06-24T07:57:02Z
dc.date.available2020-06-24T07:57:02Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationGIRIN, A. Systém pro sledování osob [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other125947cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190275
dc.description.abstractThe bachelor’s thesis deals with a system that monitors people using ESP32 modules.The created system is able to detect people in real time using Bluetooth low energybased on the mean RSSI value. The system consists of three main blocks: applicationfor ESP32 module, server application, web interface. The created application for ESP32modules collects BLE data. The server application provides communication with thepostgreSQL database for personal identification and API provisioning. The web interfaceserves as a tracking system that displays the person’s location in the room and forcommunication with the databasecs
dc.description.abstractSmart Home, Flask, Python, IoT, Bluetooth low energy, MQTT, Websockets, ESP32,Raspberry pien
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectChytrá domácnostcs
dc.subjectFlaskcs
dc.subjectPythoncs
dc.subjectIoTcs
dc.subjectBluetooth low energycs
dc.subjectMQTTcs
dc.subjectWebsocketscs
dc.subjectESP32cs
dc.subjectRaspberry pi.cs
dc.subjectBakalářská práce se zabývá systémem provádějícím sledovaní osob za pomocí modulůESP32. Vytvořený systém je schopen v reálném čase detekovat osoby za pomoci Blueto-oth low energy na základě střední hodnoty RSSI. Systém se sestává ze tří hlavních bloků:aplikace pro modul ESP32en
dc.subjectserverová aplikaceen
dc.subjectwebové rozhraní. Vytvořená aplikace promodulů ESP32 shromažďuje data BLE. Serverová aplikace zajišťuje komunikaci s post-greSQL databázi pro osobní identifikaci a poskytování API. Webové rozhraní slouží jakosledovací systémen
dc.subjectkterý zobrazuje polohu osoby v místnosti a komunikuje s databází.en
dc.titleSystém pro sledování osobcs
dc.title.alternativePerson tracking systemen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-23cs
dcterms.modified2020-06-23-11:19:46cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid125947en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.24 09:57:02en
sync.item.modts2020.06.24 08:18:53en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeBenedikt, Jancs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Mlýnek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jaroslav Hájek (člen) Ing. Michal Polívka, Ph.D. (člen) Ing. Ján Mucha (člen) Ing. Pavel Šilhavý, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Při komunikaci je pro identifikaci použita MAC adresa a user_id. Je přenos těchto hodnot šifrován? Pokud ne, jak se bude systém chovat, pokud získám tyto údaje a použiji je v mém zařízení? - Student dostatečně vysvětlil otázku V ukázce stránky je pouze prázdné pole, kde je zobrazen bod představující sledovaný objekt. Jak je v zobrazení řešeno měřítko v závislosti na velikosti místnosti? - Student dostatečně vysvětlil otázku Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programTelekomunikační a informační systémycs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record