Show simple item record

Ethernet OAM for access networks diversity control

dc.contributor.advisorSlavíček, Karelsk
dc.contributor.authorVarhola, Oliversk
dc.date.accessioned2020-06-24T07:57:03Z
dc.date.available2020-06-24T07:57:03Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationVARHOLA, O. Využítí technologie Ethernet OAM pro kontrolu diverzity přístupových sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other125950cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190276
dc.description.abstractBakalárska práca popisuje prístupové siete Ethernet a špecifiká telekomunikačnej služby Etherent s dôrazom na diverzitný prístup. V práci sú popísané linkové protokoly IEEE 802.3ah a IEEE 802.1ag - Ethernet OAM (Operation, Administration and Management), ktoré som počas písania práce aj implementoval a otestoval. Odporúčané využitie OAM na verifikáciu existencie Single Point of Failure (SPOF) je pomocou Link Trace Message / Link Trace Response (LTM/LTR). Pri simulácii s využitím emulátora GNS3 boli sledované linkové rámce L2 traceroute k susediacim MIP a MEP (Maintenance Intermediate Points and Maintenance End Points). Výstup z traceroute obsahujúci MAC adresy portov, cez ktoré Ethernetový rámec prechádzal sa zaznamenajú a porovnajú s príslušným paralelným diverzitným spojom. Ak sú MAC adresy rovnaké alebo z blízkeho rozsahu, môže to indikovať, že spoje prechádzajú cez rovnaké zariadenie a teda je detekovaný možný bod SPOF.sk
dc.description.abstractThe Bachelor's thesis describes Ethernet access networks and the specifics of the telecommunication Ethernet Service with a focus on Diversity access. Ethernet OAM (Operation, Administration and Management) link layer protocols IEEE 802.1ag and 802.3ah are described, implemented and tested. Suggested use of OAM for verification of Diversity Single Point of Failure (SPOF) trial is conducted by utilizing Link Trace Message / Link Trace Response (LTM/LTR). Simulation using GNS3 emulator is performed in order to capture Link Layer (L2) traceroute to neighboring MIPs and MEPs (Maintenance Intermediate Points and Maintenance End Points). The resulting traceroute path containing MAC addresses of the ports through which the frame was sent is recorded, analyzed and compared with a sibling diverse circuit. If MAC addresses are equal or from a close range it indicates that the circuits may pass through the same device and thus a potential SPOF is detected.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectEthernet OAMsk
dc.subjectDiverzitask
dc.subjectPrístupové sietesk
dc.subjectIEEE 802.1agsk
dc.subjectIEEE 802.3ahsk
dc.subjectSingle point of failuresk
dc.subjectSPOFsk
dc.subjectEthernet OAMen
dc.subjectDiversityen
dc.subjectAccess networksen
dc.subjectIEEE 802.1agen
dc.subjectIEEE 802.3ahen
dc.subjectSingle point of failureen
dc.subjectSPOFen
dc.titleVyužítí technologie Ethernet OAM pro kontrolu diverzity přístupových sítísk
dc.title.alternativeEthernet OAM for access networks diversity controlen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-23cs
dcterms.modified2020-06-23-09:48:58cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid125950en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.24 09:57:03en
sync.item.modts2020.06.24 08:20:30en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeGrenar, Davidsk
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Hošek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Sysel, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Benedikt (člen) Ing. Martin Kiac (člen) Ing. Ľuboš Nagy, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Otázky oponenta: V práci jste pracoval s programovou sadou dot1ag-utils. Znáte i jinou alternativní sadu, kterou lze pro implementaci použít? - student dostatečně vysvětlil otázku Je možné Ethernet OAM využít i pro technologie jiných výrobců kromě uvedeného výrobce Cisco? - student dostatečně vysvětlil otázku Kontroluje protokol Ethernet OAM i QoS? - student odpověděl na otázkucs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programTelekomunikační a informační systémycs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record