Show simple item record

Customer Satisfaction Analysis at PROFIcomms Company s.r.o. and Recommendations for its Improvement

dc.contributor.advisorChalupský, Vladimírcs
dc.contributor.authorDorociak, Petrcs
dc.date.accessioned2019-05-17T01:24:50Z
dc.date.available2019-05-17T01:24:50Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationDOROCIAK, P. Analýza spokojenosti zákazníků společnosti PROFIcomms s.r.o. a návrhy opatření na zvýšení její úrovně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.cs
dc.identifier.other30529cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/19029
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků společnosti PROFIcomms s.r.o. a návrhy opatření na zvýšení její úrovně. Teoretická část je zaměřena na způsob výpočtu indexu spokojenosti a loajality zákazníka. Dále jsou v práci popsány metody získávání informací, které probíhá pomocí dotazníkového šetření. V praktické části práce je provedena analýza společnosti PROFIcomms s.r.o. a získané informace z dotazníků jsou podrobně vyhodnoceny. Na základě vyhodnocení jsou navržena opatření, změny a strategie na zvýšení spokojenosti zákazníků společnosti PROFIcomms s.r.o.cs
dc.description.abstractMaster’s thesis engages in the analysis of customer satisfaction at PROFIcomms Company s.r.o. and recommendations for its improvement. The theoretical part is focused on the method of calculating the customer satisfaction index and customer loyalty index. Then, there are described methods of receiving information, which is proceeded through questionnaire analysis. In the practical part, there is made an analysis of PROFIcomms Company s.r.o. and obtained information from the questionnaire is evaluated in detail. Based on the evaluation measures, changes and strategies to increase customer satisfaction at PROFIcomms Company s.r.o. are proposed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectspokojenost zákazníkůcs
dc.subjectdotazníkové šetřenícs
dc.subjectnávrhy na zlepšenícs
dc.subjectcustomer satisfactionen
dc.subjectquestionnaire analysisen
dc.subjectrecommendations for improvementen
dc.titleAnalýza spokojenosti zákazníků společnosti PROFIcomms s.r.o. a návrhy opatření na zvýšení její úrovněcs
dc.title.alternativeCustomer Satisfaction Analysis at PROFIcomms Company s.r.o. and Recommendations for its Improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-14cs
dcterms.modified2010-06-15-10:54:47cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid30529en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 08:57:59en
sync.item.modts2020.04.01 01:04:51en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeUrban,, Františekcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (předseda) Ing. Petr Polák (místopředseda) doc. Ing. Jan Solař, CSc. (člen) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record