Show simple item record

Analysis of epileptogenic tissue response to intracranial electrical stimulation

dc.contributor.advisorCimbálník, Jancs
dc.contributor.authorFormánková, Zuzanacs
dc.date.accessioned2020-06-24T07:57:07Z
dc.date.available2020-06-24T07:57:07Z
dc.date.created2020cs
dc.identifier.citationFORMÁNKOVÁ, Z. Analýza reakce epileptogenní tkáně na intrakraniální elektrickou stimulaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other126701cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190309
dc.description.abstractTato práce se zabývá metodami intrakraniální elektrické stimulace a jejich využitím při lokalizaci epileptogenního ložiska. Cílem práce je posouzení reakce patologické tkáně na elektrickou stimulaci pomocí navržených markerů. Mezi vhodné markery byly zařazeny vysokofrekvenční oscilace, interiktální spiky, změny v konektivitě a výkon signálu ve frekvenčních pásmech. Markery byly detekovány v iEEG záznamech snímaných ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. Pro zpracování a detekci byl realizován software v jazyce Python využívající detekční algoritmy knihovny EPYCOM. V závěru byl výskyt markerů analyzován v závislosti na elektrické stimulaci a byl prokázán vliv elektrické stimulace na iEEG epileptických pacientů.cs
dc.description.abstractThis work deals with the methods of intracranial electrical stimulation and their usage in the localization of epileptogenic tissue. The aim of the thesis is to assess, with help of the proposed markers, the reaction of pathological tissue on the electrical stimulation. Among the suitable markers high-frequency oscillations were classified, interictal spikes, changes in the connectivity, and the signal power within the frequency zones. The markers were detected on the iEEG records taken at the Fakultní nemocnice u sv. Anny in Brno. A software in the Python language has been designed for the purpose of analysis and detection; the software uses the detection algorithms of the EPYCOM library. In the final part of the thesis, the occurrence of the markers was analyzed in terms of dependency on the electrical stimulation. The influence of the electrical stimulation on the iEEG records of patients with epilepsy has been proved.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectEpilepsiecs
dc.subjectelektrická stimulace mozkucs
dc.subjectintrakraniální EEGcs
dc.subjectzóna začátku záchvatucs
dc.subjectbiomarkery epilepsie.cs
dc.subjectEpilepsyen
dc.subjectelectrical brain stimulationen
dc.subjectintracranial EEGen
dc.subjectsiezure onset zoneen
dc.subjectepilepsy biomarkers.en
dc.titleAnalýza reakce epileptogenní tkáně na intrakraniální elektrickou stimulacics
dc.title.alternativeAnalysis of epileptogenic tissue response to intracranial electrical stimulationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2020-06-23cs
dcterms.modified2020-06-23-10:35:44cs
thesis.disciplineBiomedicínská technika a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid126701en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.24 09:57:07en
sync.item.modts2020.06.24 08:17:42en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKlimeš, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Martin Černý, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radovan Jiřík, Ph.D. (člen) Ing. Oto Janoušek, Ph.D. (člen) Mgr. Erik Staffa, Ph.D. (člen) MUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. MUDr. Gumulec položil otázku: Jaký je rozdíl v precision-recall křivkách pro jednotlivé pacienty? Proč je takový rozdíl mezi jednotlivými křivkami markerů? Jak byla data anotována? Jak byla provedena detekce? Prof. Provazník položil otázku: Jsou prováděny další měření pro rozšíření datové sady? Jak by se změnila analýza při větším množství dat? MUDr. Gumulec otázku doplnil: Lze obejít předzpracování dat pomocí externí knihovny? Lze data analyzovat i bez předzpracování? Lze využít metody hlubokého učení? Studentka obhájila bakalářskou práci a odpověděla na otázky členů komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínská technika a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record